U Srebrenici počela primjena e-Matičara

SREBRENICA

U Srebrenici počela primjena e-Matičara

U Srebrenici je od prošle sedmice u funkciji aplikacija e-Matičar za izdavanje dokumenata elektronskim putem, na adresu stanovanja.

Opštinska uprava Srebrenica u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, kancelarija u Srebrenici, pokrenula je inicijativu za izradu elektronske aplikacione forme e-Matičar.

 – Aplikacija je izrađena za osobe koje svoje matične knjige vode u Srebrenici i matičnom uredu Skelani, a odnosi se na elektronski podnesak za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige umrlih, izvoda iz matične knjige vjenčanih i uvjerenja o državljanstvu –  objašnjava Emir Hajdarbegović, administrator koji je izradio ovu aplikaciju.

On kaže da popunjavanjem aplikacione forme e-Matičar na službenoj internet stranici Opštinske uprave Srebrenica, osobe koje svoje matične knjige vode u Srebrenici imaju mogućnost da poruče domaći ili međunarodni izvod, te nakon provjere o postojanosti osobe u matičnim knjigama matičnog ureda Opštinske uprave Srebrenica i nakon dostavljanja dokaza o plaćanju administrativne takse uplaćene od strane naručioca za željeni izvod, dokument se dostavlja na poštansku adresu u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu.

(Izvor: srebrenica.gov.ba, esrebrenica)