Počeo projekat uređenja korita Sapne i dijela korita Drine u Zvorniku – Za uređenje vodotokova izdvojeno više od 7 miliona KM

MA Izdvojena ZVORNIK

Počeo projekat uređenja korita Sapne i dijela korita Drine u Zvorniku

Za uređenje vodotokova izdvojeno više od 7 miliona KM

 

Uređenje korita rijeke Sapne i dijela vodotoka rijeke Drine u Zvorniku je počelo i radovi bi trebali biti završen do sredine sljedeće godine, a za ovaj projekat biće izdvojeno više od 7 miliona KM.

Gradska uprava Zvornika izdvojiće nešto više od milion maraka za regulisanje imovinsko-pravnih odnosa, dok su ostalo grant sredstva koja je grad Zvornik dobio za ovaj projekat. Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović ističe da je ovo jedan od najbitnijih projekata u Zvorniku koji će riješiti probleme plavljenja nekih naselja u kojima je pričinjena materijalna šteta u poplavama 2010. i 2014. godine.

 

 – Ovim projektom je predviđeno uređenje korita rijeke Sapne u dužini od 4,6 kilometara, od naselja Cer do ušća ove rijeke u Drinu, kao i gradnja obaloutvrde u naseljima Tršić i Tabanci u dužini od 1,8 kilometara. Predviđeno je postavljanje kamenih obloga i njihovo betoniranje u koritu rijeke Sapne koje će u dnu biti široko sedam metara, dok će na vrhu imati širinu od 22 metra i sa takvom regulacijom više ne bi trebalo biti problema sa poplavama. Nekoliko naselja uz Sapnu je poplavljeno 2010. i 2014. godine zbog čega smo tražili sredstva za regulaciju ovog vodotoka koja su dobijena putem grantova, a gradska uprava je bila zadužena da reguliše imovinsko-pravne odnose. Cjelokupan projekat bi trebao biti završen do sredine sljedeće godine, čime bi praktično riješili gotovo sve probleme sa poplavama na području Zvornika – rekao je Ivanović.

 

 

Po riječima Dejana Galića, samostalnog stručnog saradnika za mjere zaštite i spašavanja u Službi civilne zaštite Zvornik, projekat uređenja korita rijeka Sapne i dijela korita Drine ima višestruki značaj.

 

 

 – Ovaj projekat je bitan za nekoliko naselja uz Sapnu koja su gusto naseljenja i koja su imala ogromne probleme sa poplavama 2010. i 2014. godine. Zaštitićemo imovinu, jer je u poplavama nivo vode u ovim naseljima bio do drugog sprata na kućama. Pored toga riješićemo i probleme sa prekidom putnih komunikacija, jer je 2014. godine Sapna poplavila magistralni put Zvornik-Bijeljina i saobraćaj je bio obustavljen. Osnovne škole u Karakaju, Jardanu, Čelopeku i Ceru su do sada bile u opasnosti od poplava, a sada će i to biti riješeno. Obradive površine i poljoprivredna gazdinstva će biti u potpunosti zaštićena, a nivo obaloutvrda će biti podignut na nivo stogogodišnjih voda. Sve ovo će garantovati bezbjednost svih naselja oko rijeke Sapne koja je najveći bujični vodotok u Zvorniku – rekao je Galić.

Jedan dio radova na ovom projektu već završen, pa se očekuje da svi radovi budu završeni na vrijeme.

 

 

Sapna zadavala najveće probleme tokom poplava

Tokom poplava 2010. i 2014. godine najveće probleme i štetu je nanijela rijeka Sapna koja je duga 21 kilometar.

 – Rijeka Sapna je bujični vodotok koji je plavio naselja veoma brzo i jednostavno nismo imali vremena da reagujemo i spriječimo materijalnu štetu. Ova rijeka je duga 21 kilometar i za 6 do 9 sati može dostići vodostaj koji dovodi do poplava, a to je u noćnim satima jako malo vremena. Ovim projektom biće izbjegnuti takvi problemi, te zaštićeni ljudski životi i imovina – rekao je Dejan Galić, samostalni stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja u Službi civilne zaštite Zvornik.  

(infobirac.net)