Održana 29. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

ZVORNIK

Održana 29. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

Danas je održana 29. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili Odluku o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena.
Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da je donošenje ove odluke jedan od preduslova da lokalna zajednica može da aplicira za brojne projekte, naglasivši da je evidentno da su projekti energetske efikasnosti vrlo interesantni i značajni.
Odbornici su bili jednoglasni i prilikom usvajanja Odluke o izmjeni odluke o zaduženju Grada Zvornika na osnovu emisije obveznica u svrhu realizacije razvojnih infrastrukturnih projekata na području grada. Prema riječima zamjenika gradonačenika, radi se o projektima nastavka rekonstrukcije ulica u gradu i rekonstrukcije i izgradnje puteva po mjesnim zajednicama.
Na sjednici je jednoglasno usvojen i Nacrt rebalansa budžeta grada Zvornika za 2019. godinu u iznosu od 25.761.000 KM.
– Jednoglasno usvajanje rebalansa govori nam da idemo u pravom smjeru i da sredstva trošimo onako kako je predviđeno. Imali smo manju korekciju na poziciji poreski i neporeski prihod, a ukupan budžet je veći za 767.000 KM KM – rekao je Ivanović.


Donesena je i Odluka o usvajanju dopune Programa korišćenja budžetskih sredstava za podsticaj razvoja poljoprivrede na području grada Zvornika za 2019. godinu kojom je predviđeno da će Grad Zvornik redovno vršiti dodjelu: plastenika, opreme ili sadnog materijala, te da će redovno organizovati stručna predavanja u skladu sa kalendarom radova u plasteniku. Razlog za dopunu je realizacija projekta ”Unapređenje plasteničke proizvodnje povrća” koji je predviđen Strategijom integrisanog razvoja za period 2018-2027. godine (Plan implementacije za period 2019-2021. godina).
Odbornici su usvojili i Informaciju o stanju vodosnabdjevanja na području grada Zvornika, kao i pružanju drugih komunalnih usluga, Program rada zimskog održavanja gradskih ulica, trotoara, parkova, prigradskih naselja i lokalnih puteva na području grada Zvornik za 2020. godinu, Informaciju o stanju ulica i trotoara, horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije na području grada, Odluku o izmjeni odluke o određivanju jedinstvene liste odbornika Skupštine grada za učešće u vjenčanjima pri matičnoj službi u Zvorniku i u mjesnim kancelarijama, Odluku o zamjeni zemljišta, kao i Odluku o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta označenog kao kp.br.264/14 i kp.br.776/43 ko Zvornik-grad.

infobirac.net