Američka prevencija od požara – koze vatrogasci

ZANIMLJIVOSTI ZVORNIK

Američka prevencija od požara – koze vatrogasci

 

U Južnoj Pasadeni, kalifornijskom gradiću, dosjetili su se kako da preventivno spriječe širenje požara. Angažovali su poveće stado koza.

Koze zaposlene na preventivi požara u Južnoj Pasadeni vrijedno rade svaki dan. Veće stado životinja kreće se blizu Mofet kanjona.

 – Ovo je jedinstven način. Vegetacija se ne obara već je koze pojedu i praktično uklanjaju. Kada prođu, na tom terenu opasnost od požara vrlo je mala. Koze mogu da priđu svuda oko ovih domova na strmim padinama kanjona – rekla je Alis Koup iz ekološkog udruženje „Sage“.

Procjenjuje se da će paša od 20 dana biti sasvim dovoljna da se uklone korov i rastinje sa obronka iznad grada, čime se smanjuje mogućnost za izbijanje i širenje potencijalnih požara.

(Izvor: rts.rs)