Saopštenje za javnost Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH

ZVORNIK

Saopštenje za javnost Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH

Nakon što je proglašena Republika BiH, teritorija gdje je efektivnu vlast vršila Republika Bosna i Hercegovina postala je mjesto gdje su Srbi postali višak i balast kojeg se treba riješiti, što je dovelo do činjenja masovnih zločina, zločina je bilo toliko, da je umu to teško shvatiti.

Prije 27 godina, na teritoriji koju je efektivno kontrolisala Republika BiH, počelo je sprovođenje organizovanih aktivnosti koje su dovele do masovnih zločina, protjerivanja i formiranja logora za Srbe.

Primjeri takvih postupanja su mnogobrojni, Kazani pored Sarajeva, Bradina kraj Konjica, zločini kod Čipuljića i Potočana kod Bugojna, zločini regularne jedinice ARBIH  El Mudžahid na teritoriji Vozuće, zločini 28. Divizije Armije Republike BiH u Zalazju pored Srebrenice, zločini na području oko Smoluće i srpskih sela pored Tuzle, a kao završnica je tzv oslobodilačka operacija Sana kada je sa  jasnim planom vršeno protjerivanje Srba i paljenje svih srpskih sela na području Unsko Sanskog kantona, kada je peti korpus zapalio 38 srpskih crkava na teritoriji koju je oslobađao.

Logori Silos Tarčin i logor tzv Peti paviljon Zenica su logori koje je organizovala, djelatnost im odredila i u njima djelovala Armija Republike BiH.

Period postojanja Republike Bosne i Hercegovine za Srbe koji su ostali na teritoriji Republike BiH je bilo vrijeme smrti.

Termin Republika BiH kod Srba u BiH otvara sjećanja na braću dječake Goluboviće iz Konjica, i dječaka Slobodana Stojanovića iz Kamenice pored Zvornika, ritualna ubijanja u kampu pored Gostovića, termin Republika BiH svakom Srbinu otvara bolna sjećanja na stravičnu sudbinu sarajevskih Srba.

Područje gdje je efektivnu  vlast vršila Republika Bosna i Hercegovina, je  područje koje je ostalo bez Srba.

Na području Grada Sarajeva koji je sada pod kontrolom iste elite koja je vodila i Republiku BiH sada živi samo 13300 Srba, od prijeratnih 133.874 Srba. Treba reći da se ovih 13300 Srba vratilo u Sarajevo tek nakon što je ukinuta Republika Bosna i Hercegovina

Na području Zenice i okolnih opština gdje je efektivnu vlast vršila Republika BiH, u momentu nastanka Republike BiH je živjelo 70.098  Srba, a nakon rata ih se vratilo i sada ih prema popisu živi samo 5543.

Na području Tuzle i okolnih opština gdje je efektivnu vlast vršila Republika Bosna i Hercegovina, u momentu proglašenja Republike BiH je živjelo 63.943 Srba, a sada ih je 7058 povratnika.

 

I nakon završetka rata, i nakon gašenja Republike BiH i formiranja Federacije kantona i drugih administrativnih cjelina, nije se napravio nikakav iskorak da se Srbima pruži garancija da su kao povratnici dobrodošli na teritoriju bivše Republike BiH. Dokaz je stanje u Tuzlanskom kantonu. Od 251 državnog službenika u Vladi Tuzlanskog kantona samo je 4 Srbina. Od 190 namještenika samo je 3 Srba.

Znamo mi da Bošnjaci vole bivšu Republiku BiH, i da bi više voljeli da je zvanična zastava BiH ona sa ljiljanima,  ali svi treba da znaju da Srbi imaju svježe pamćenje na ono što se Srbima dešavalo na teritoriji RBIH, i da to pamćenje na ono što se desilo srpskom narodu u RBIH nikada neće nestati niti se izbrisati.

Saopštenje Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH