Sistematska deratizacija u ponedjeljak, 9. septembra

BRATUNAC

Sistematska deratizacija u ponedjeljak, 9. septembra

 

U cilju zaštite stanovništva od pojave širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari opštinska uprava provodi sistematsku deratizaciju na području opštine Bratunac u periodu od 9.9.2019. do 16.9.2019. godine.

Sistematskom deratizacijom obuhvataju se: individulna domaćinstva sa pratećim objektima, stambeni fond u društvenom vlasništvu-zajedničke prostorije, individualne zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, objekti radnih organizacija, objekti ustanova (školske, predškolske, kulturne i vjerske), zelene i druge površine, otvoreni kanali i vodotokovi, kanalizaciona mreža i svi ostali objekti i površine na području opštine Bratunac, gdje postoji mogućnost prisustva glodara.

Sistematsku deratizaciju na području opštine Bratunac vršiće preduzeće za sanitarno ekološku zaštitu, proizvodnju, trgovinu usluge i promet „Sanitarac“ iz Vlasenice, koje je odabrano za vršenje ove usluge u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. Ovo preduzeće će pripremiti najkvalitetnije materijale za deratizaciju u količini dovoljnoj za maksimalan uspjeh akcije, a koja neće ekološki narušiti čovjekovu okolinu, zdravlje ljudi i domaćih životinja.

(Izvor: opstinabratunac.org)