U oкviru projeкta „Bratunac ima Rajsкu plažu“ završena šкola plivanja za djecu

BRATUNAC

U oкviru projeкta „Bratunac ima Rajsкu plažu“ završena šкola plivanja za djecu

 

Raspodjelom sredstava za finansiranje projekata organizacija civilnog društva,  opština Bratunac finansirala je i ideju „Bratunac ima Rajsku plažu“ koji realizuje  Eko rafting klub „Rajska plaža“ Bratunac.

 

 

U okviru ovog projekta organizovana je besplatna škola plivanja za djecu uzrasta od 6 do 12 godina. Prema podacima Eko rafting kluba „Rajska plaža“ Bratunac školu plivanja  pohađalo je  i sa uspjehom završlo 12 učesnika. Кroz školu djeca su  savladala osnovne elemente plivanja. Dodjelom diploma za  sve učesnike 22. avgusta  završena je škola plivanja.

 

 

U okviru ovog projekta postavljene su i dvije osmatračnice na Rajskoj plaži, u Кrasanpolju i angažovana dva licencirana spasioca.

(Izvor: opstinabratunac.org)