Mile Matić novi predsjedniк Upravnog odbora „Alumine“

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Mile Matić novi predsjedniк Upravnog odbora „Alumine“

Novi predsjednik Upravnog odbora  privrednog društva „Alumina“ je Mile Matić, diplomirani ekonomista, dosadašnji član Uprave i direktor poslovne oblasti Zajednički poslovi u ovoj zvorničkoj kompaniji. On je na današnjoj sjednici dobio povjerenje svih prisutnih članova Upravnog odbora, nakon što je u četvrtak 22. avgusta donijeta odluka da se razrijerši dužnosti dosadašnji predsjednik Upravnog odbora Milorad Motika.

Matić se nalazio na čelu „Alumine“ u njenom najtežem trenutku, od  pokretanja stečajnog postupka u matičnom preduzeću, Fabrici glinice „Birač“ A.D, u aprilu 2013. godine, pa sve do kraja marta 2016. godine.

Izborom Matića za predsjednika Upravnog odbora ispunjen je i zahtjev šireg menadžmenta „Alumine“, koji je, u posebnom dopisu institucijama Republike Srpske i javnosti, izražavajući podršku stečajnom upravniku i članovima Upravnog odbora u nastojanju da se sačuva poslovni kontinuitet fabrike,  zahtijevao  da se u najkraćem roku imenuje novi predsjednik Upravnog odbora koji može kompetentno odgovoriti svim izazovima pred kojima se ova fabrika nalazi.

I Sindikat metalske industrije i rudarstva „Alumine“  takođe je dao punu podršku novom izboru predsjednika Upravnog odbora iz, kako je navedeno u saopštenju,  redova provjerenih menadžera ove kompanije.

 – Učinićemo sve da „Alumina“ nastavi trend uspješnih poslovnih rezultata i izgradnji imidža na svjetskom tržištu. Pred nama je nastavak investicionih aktivnosti kao i aktivnosti vezanih za unutrašnju konsolidaciju i jačanje odgovornosti na svim nivoima upravljanja i djelovanja u kompaniji – rekao je Mile Matić. 

Izvor: Služba za odnose sa javnošću „Alumine“