Na licu mjesta: Znoj probija ispod šljema!

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Na licu mjesta: Znoj probija ispod šljema!

 

U priobalju Drine, prvih desetak dana avgusta, obilježile su nesnošljive vrućine. U ponedjeljak i utorak, temperatura je dostizala između 35 i 38 stepeni Celzijusovih. Tropsko vrijeme umnogome je otaželo i radne uslove na svim tehnološkim pozicijama u „Alumini“.

 – Ovo su baš velike vrućine – dočekuju nas na Kontrolnoj filtraciji pogona Priprema rastvora. Dragan Milošević je rukovalac aparata, sa radnim stažom od 19 godina u ovoj fabrici.

 – Vidite, koliko je pakleno pored ovih naših filtera. Toplota izbija na sve strane. Znoj probija ispod šljema, sliva se niz čelo i lice.

 

 

 – Ovako je svakog ljeta, uvijek je ovdje vrelo – dodaje kolega Radenko Jokić, prvi rukovalac, koji iz komandne sale rukovodi procesom proizvodnje.

Najteži period je od 12 do 16 časova. Slična situacija i na susjednom pogonu Prerada rastvora, do kojeg stižemo preko estakade, koja spaja ova dva proizvodna objekta. Na cjepivoj i produkcionoj filtraciji, kao i na platformi gdje su instalirani izmjenjivači toplote, ljudi su izloženi visokim temperaturama. Zatičemo, na svojim radnim pozicijama, kod disk vakuum filtera, Radmila Sekulića i Lazu Simića.

 

 

 – Baš se kuvamo, kao u loncu je. Ko zna kolika je temperatura. Eto, poslije deset minuta potpuno smo mokri. Izgleda kao da smo izašli iz bureta punog vode. Šest majica promijenimo u toku smjene – pričaju ovi mladi radnici.

Rukovalac aparata Slobodan Terzić dočekuje nas na platformi gdje su izmjenjivači toplote. Na pet baterija reguliše temperaturu na izmjenjivačima.

-Teško je, ali ne predajem se. Mora se izdržati, valjda će uskoro rashlađenje – kazuje Terzić.

Prvi rukovalac Đoko Filipović priča nam da su visokim tempretarurama najviše izloženi izvršioci u toplotnoj izmjeni, rukovaoci filtracije i dekompozicije.

– Ništa nisu bolje ni noći. Sva toplota preko dana, slije se uveče. Griju i zidovi i postrojenja – ističe Filipović.

Saznajemo, vode za piće ima u dovoljnim količinama, ali da bi u proizvodnom objektu mnogo bolje trebao funkcionisati sistem ventilacije.

Na najvišoj koti Prerade rastvora, na vrhu dekompozera, su takođe visoke temperature. Na užarenom limu sreli smo Miloša Filipovića, koji je osam godina rukovalac aparata na dekompoziciji.

 – Jedva čekamo osvježenje. Ima trenutaka kad se baš teško izdržava – kazuje Miloš, pokazujući nam da je krajnje vrijeme da se stvore bolji uslovi za boravak radnika u objektu na vrhu dekompozicije.

 

 

U utorak iza podneva upekla zvijezda da je i živi u termometru bilo tijesno, kad smo se obreli na vrhu autoklavne baterije broj tri, na pogonu Raščinjavanje. Na koti 12 metara Dejan Miladinović, aparater. U punoj zaštitnoj opremi.

 – Čizme vrele, noge se kuvaju. Izdržaće se, samo da se posao uspješno završi – čujemo od ovog mladog radnika, dok se sa lica slivaju krupne kapi znoja.

Zbog velikih vrućina posao ne smije da trpi, objašnjava smjenovođa Dragan Tanacković, koji je u društvu sa Danijelom Stevanovićem, rukovaocem aparata na Raščinjavanju.

U ljetne dane, najkritičnija pozicija u Energani je na grabuljastim transporterima uglja, na koti 24 metra. Prema riječima rukovodioca Energane Darka Petkovića, zbog ekstremno visokih temperatura, nastoji se organizovati rad u skladu sa preporukama službe zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu.

 – Radi se uz velike napore. Uslovi rada su naročito teški ovih dana kada su i spoljašnje temperature više. Nastojimo da se radnici zadržavaju na najkritičnijim pozicijama što kraće, da poslove izvršavaju u grupama i uz česte smjene. Prema službama održavanja se delegiraju samo najneophodniji poslovi – govori Petković.

 

 

Upravo na koti 24, kod grabuljastih transportera uglja, razgovaramo sa Miletom Stevanovićem i Goranom Marjanovićem. Na licu zaštitne maske, jer svuda okolo je ugljena prašina, koja se lijepi za metal.

 – Prilagođavamo se uslovima i preporukama Službe zaštite na radu – kazuje Stevanović, dugogodišnji smjenovođa na TEC-u.

Mlađi kolega takođe izdržava sve napore.

 – Radi se, ali se i rashladimo. Uslovi jesu teški, ali proces proizvodnje ne smije da trpi – u optimističnom raspoloženju je Marjanović, očigledno spreman za svako radno iskušenje.

Ovdje, na vrhu Energane, sve što se dotakne, bukvalno, prži. U nemilosti su i ljudi i tehnika. Ipak, čovjek je jači od svih nedaća!

(Izvor: Fejsbuk stranica „Alumine“)