Epohalno otkriće kod Aleksandrovca – pronađena još jedna Župska Venera!

SVIJET

Epohalno otkriće kod Aleksandrovca – pronađena još jedna Župska Venera!

 

Pola vijeka poslije pronalaska tri monumentalne figurine Župskih Venera, na arheološkom lokalitetu Vitkovo pronađena je još jedna, po dimenzijama možda i najveća, za koju se procjenjuje da je stara skoro 6.000 godina. Boginja plodnosti od pečene gline koja pripada Vinčanskoj kulturi, odnosno periodu mlađeg neolita, otkrivena je posljednjeg dana zaštitnih istraživanja, zbog izgradnje lokalne kanalizacije. Osim Venere u istom iskopu pronađeni je žrvanj za mljevenje hrane, kao i ostaci peći, odnosno dio nekadašnjeg domaćinstva.

 – Smatra se zapravo da je vjerovatno Vitkovačko polje religiozni centar Vinčanske kulture. Akademik Borisav Jovanović je rekao, da je lokalitet Vitkovačko polje pronađen prije Vinče, da bi se kultura svakako zvala Vitkovačka – naglašava Sanja Crnobrnja Krasić, arheolog Zavičajnog muzeja Župe. 

Originali prethodno otkrivenih skulptura, Lady of Aleksandrovac, Venus de Župa i Madam de Vitkovo, koje su izlagane u Kopenhagenu, Londonu i Nici, čuvaju se u Zavičajnom muzeju.

S obzirom na to da od sedamdesetih godina nalazište u Vitkovu na 120 hektara nije istraživano, Župljani se nadaju da će ih najnovije otkriće još jednom dovesti u žižu svjetske naučne javnosti i omogućiti podršku nadležnih institucija. 

(Izvor: rts.rs)