Kompanija „Alumina“: Vladimir Krstić učestvovao na Svjetskom kongresu internih revizora u Poljskoj

MA Izdvojena ZVORNIK

Kompanija „Alumina“: Vladimir Krstić učestvovao na Svjetskom kongresu internih revizora u Poljskoj

 

Jače institucionalno vezivanje udruženja internih revizora i nadležnih ministarstava radi donošenja normativnih akata s ciljem povećanja opsega kontrole i uticaja na procese implementacije zaključaka funkcije interne revizije u preduzećima, osnovna je poruka sa Svjetskog kongresa ovlašćenih internih revizora IIA Global,  održanog u Poljskoj, koju nam je prenio Vladimir Krstić, direktor Sektora za ekonomiku i finansije u kompaniji „Alumina“, koji je predstavljao BiH na ovom najvećem skupu internih revizora u svijetu. 

Krstić kaže da je ovogodišnji kongres internih revizora u Varšavi imao za temu fokus na tri polja, koja su bila posebno obrađena, te na osnovu kojih su doneseni  zaključci i utvrđene smjernice koje treba da se implementiraju kroz politiku primjene u narednom periodu.

Prema Krstićevim riječima, učesnici kongresa najviše pažnje su posvetili primjeni važećih standarda interne revizije donesenih na svjetskom nivou, odnosno normativnim aktima zemalja koje primjenjuju standarde interne revizije i imaju svoja udruženja ovlašćenih internih revizora u skladu sa standardima IIA Global.

– Trendovi u svijetu su takvi da primjena standarda interne revizije dovodi do toga da se jasnije definišu testiranja u okviru proizvodnih procesa u proizvodnim sistemima, što bi trebalo da pojednostavi dolaženje do odgovornih nosioca procesa, zatim razdvajanje prava i obaveza, te kada proces funkcioniše kako treba i kada proces ima nefunkcionalnosti koje dovode do problema koji za posljedicu mogu da imaju materijalnu štetu da li u proizvodnji, održavanju ili u administrativnom dijelu jednog velikog proizvodnog sistema – ističe Krstić apostrofirajući važnost saradnje nadležnih ministarstava i tijela koja utiču u određivanju uslova za sticanje diplome internog revizora, zatim licenciranje, broj poena za održavanje licence i broj seminara, adekvatnost obuke, kao i razumijevanje između nadležnih ministarstava i samog udruženja internih revizora i njegovih članova.

Krstić navodi da „Alumina“ sve veću pažnju poklanja značaju interne revizije, kako bi se, prije svega, uspješno odgovorilo zahtjevima i izazovima koji stoje pred ovim privrednim društvom.

– Sama „Alumina“ i procesi koji se odvijaju u ovoj kompaniji ukazuju na to da smo uveli proces interne revizije, da razvijamo procedure koje su neophodne za primjenu odgovarajućih procesa i da čekamo momenat za implementaciju, odnosno čekamo objektivne okolnosti koje će omogućiti intenzivniju primjenu standarda u okviru testiranja procesa u samoj fabrici – zaključuje direktor Sektora za ekonomiku i finansije Vladimir Krstić.

Naredni Svjetski kongres internih revizora održaće se u Los Anđelosu.

Služba za odnose sa javnošću „Alumine“