Ombudsmen Džumhur: Zvornik dobar primjer kad je riječ o poštovanju ljudskih prava

MA Izdvojena ZVORNIK

Ombudsmen Džumhur: Zvornik dobar primjer kad je riječ o poštovanju ljudskih prava

 

Ombudsmen za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur službeno je danas posjetila Zvornik u okviru aktivnosti „Ombudsmen u vašem gradu“ koja ima za cilj da građanima olakša pristup instituciji Ombudsmena, kao mehanizmu za zaštitu njihovih prava. U okviru posjete upriličen je sastanak Džumhurove sa gradonačelnikom Zvornika Zoranom Stevanovićem kome su prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović i predsjednik Skupštine grada Zvornika Mersad Mehmedović.

Džumhur je ukazala da je u protekle četiri godine institucija Ombudsmena je zaprimila 42 žalbe vezane za Zvornik, ali da se više od pola odnosi na pravosuđe i to uglavnom na dužinu sudskih postupaka. Drugi dio, kako je istakla, odnosi se na Centar za socijalni rad, republičke institucije i pitanje korišćenja jezika u nastavi i religijskih obilježja. U tom cilju jutros je obavljen i konsultativni sastanak sa povratničkim udruženjima.

 – Ono što lokalna zajednica, prije svega gradonačelnik Zvornika, čini vezano za povratničku populaciju je jasno izraženo kao pozitivnost i kao dobar primjer, a posebno je ukazano na kvalitetnu bezbjednosnu situaciju. Oni aktuelni problemi očito nisu u nadležnosti lokalne samouprave, nego republičkih organa i ta pitanja su još uvijek otvorena u segmentu obrazovanja. Značajno je ukazati da Zvornik, u odnosu na pitanje matičnih knjiga, zbog čega često imamo primjedbe građana generalno u BiH, u oba entiteta, nema taj problem, kao i da su određena pitanja koja se vežu za uživanje imovinskih prava u procesu rješavanja, tako da mogu zaključiti sa aspekta ljudskih prava, ono koliko je u mogućnosti lokalna zajednica da čini, postoji značajan napredak i može se koristiti i kao primjer. Istovremeno je za očekivati da lokalna samouprava, svojim autoritetom, utiče na republičke organe u cilju osiguranja jednakog tretmana građana na teritoriji te lokalne zajednice – rekla je Džumhur.

Gradonačelnik se zahvalio na lijepim riječima kad je u pitanju lokalna samouprava i poštovanje ljudskih prava.
– Naš zadatak i jeste da podižemo nivo kvaliteta života na ovim prostorima, naša zadaća je da izjednačimo ljude po pravima, iz kog god naroda da dolaze. Cilj nam je da se svi osjećaju bezbjedno, sigurno i da svima obezbijedimo podjednak pristup svim dobrima i stvarima koje su bitne za njihov ostanak i opstanak na ovim prostorima. Tako smo radili do sada i tako ćemo raditi i dalje – poručio je gradonačelnik Stevanović.

Mehmedović je istakao da se, kad je u pitanju stanje ljudskih prava na području lokalne zajednice, može biti zadovoljno.
– Problemi koji se javljaju uglavnom nisu u domenu Gradske uprave i ona ih ne može direktno riješiti, ali nastojimo da ukažemo na njih i nadamo se da će u dogledno vrijeme doći do njihovog rješavanja – rekao je Mehmedović.

(S. Savić)