Održana 26. redovna sjednica Skupštine grada

ZVORNIK

Održana 26. redovna sjednica Skupštine grada

 

Danas je održana 26. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zvornika za period 1. januar – 31. decembar 2018. godine prema kome su ukupni prihodi i primici veći od rashoda i izdataka za 294.065 КM.
Ukupna budžetska sredstva, transferi, primici/prilivi za 2018. godinu izvršena su sa 24.492.524 КM. Poreski prihodi ostvareni su u iznosu od 16.037.964 КM, neporeski u iznosu 2.384.063 КM, transferi 2.018.308 КM, primici za nefinansijsku imovinu 391.839 КM, primici od finansijske imovine 117.383 КM, primici od zaduživanja 3.078.931 КM, neiskorištena sredstva po osnovu obveznica iz prethodne godine 297.288 КM i ostali primici u iznosu 166.748 КM. Rashodi su izvršeni u iznosu od 24.198.459 КM.
Na današnjoj sjednici jednoglasno su usvojeni i Odluka o godišnjem finansijskom izvještaju Grada Zvornika za 2018. godinu, kao i Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zvornika za period 01. januar – 31. mart 2019. godine.
Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je zadovoljstvo Izvještajem o izvršenju budžeta za prošlu godinu, prije svega jer je ostvaren suficit. On je napomenuo da su poreski i neporeski prihodi ostvareni sa preko 97 posto, te da su rashodi izvršavani sa prihodima, odnosno domaćinski se poslovalo.
– Кad je riječ o prva tri mjeseca ove godine mi smo iz budžeta morali izdvajati značajnija sredstva za našu gradsku toplanu da ne bi povećavali cijenu grijanja sugrađanima, to je dodatno opteretilo budžet, ali očekujemo da u toku godine dođe do uravnoteženja prihoda i rashoda i da ostvarimo suficit i u 2019. godini – rekao je Ivanović.

 

Usvojena je i Odluka o davanju garancije na kreditno zaduženje preduzeću „Zvornik stan“ kod poslovne banke za finansiranje prenesenih obaveza u 2019. godinu i refinansiranje postojećeg duga iz kreditnih sredstava.
I Odluka o dodjeli lokacija za postavljanje reklamnih kanti je usvojena, a njome je definisano da će se pod uslovima i na način propisan ovom odlukom sprovesti licitacija za dodjelu 11 lokacija za postavljanje reklamnih kanti za odlaganje otpada na šetalištu u Ulici Svetog Save od robne kuće do „Zvornik stana“.
Na dnevnom redu današnje sjednice našla se i Odluka o organizaciji i radu higijeničarske službe na području grada Zvornika koja je jednoglasno usvojena, a kojom se regulišu postupak i radnje koje se preduzimaju sa neregistrovanim i prekobrojnim psima, mačkama, kao i organizacija i način rada Higijeničarske službe na području grada Zvornik.
Usvojena je i Informacija o radu JP „Regionalna deponija“ doo Zvornik u 2018. godini, te Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Кomisije za sprovođenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Zvornik, kao i Odluka o pristupanju izmjeni dijela regulacionog plana užeg urbanog područja grada.

(S. Savić)