I ove godine subvencije mjesečnih karata učenicima – U budžetu Grada Zvornika za subvencije predviđeno 160.000 KM

MA Izdvojena ZVORNIK

I ove godine subvencije mjesečnih karata učenicima

U budžetu Grada Zvornika za subvencije predviđeno 160.000 KM

 

U skladu sa Odlukom o subvenciji prevoza učenika Gradska uprava Zvornik i ove godine će subvencionirati prevoz učenika, a za te namjene će iz gradskog budžeta biti izdvojeno oko 160.000 КM.

Svi učenici, bez obzira na socijalni i drugi status, koji se ove godine upišu u Srednjoškolski centar „Petar Кočić“ ili Tehnički školski centar mogu da računaju na subvenciju troškova mjesečne karte, minimalno, u iznosu 30 posto od ukupne cijene.

Pravo na subvenciju u finansiranju dijela troškova imaju učenici osnovnih škola koji nemaju dotaciju resornog ministarstva, kao i svi učenici srednjih škola, čija je udaljenost od kuće do škole preko četiri kilometra i to:

Subvencija za djecu čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći ili tuđe njege iznosi 50 posto od ukupne cijene mjesečne karte, kolika je subvencija i za djecu bez jednog roditelja, kao i za djecu ratnih vojnih invalida. Sa 50 posto biće subvencionirani troškovi prevoza i za osnovce čija je škola udaljena do četiri kilometra, u slučaju gdje u porodici ima troje i više školske djece, a jedan ili oba roditelja su nezaposleni i u slučaju porodice sa četvoro i više maloljetne djece.

Gradska uprava učestvovaće sa 30 posto u cijeni karte za učenike osnovnih škola za koje resorno ministarstvo ne vrši participaciju.

Za djecu bez roditeljskog staranja, djecu bez oba roditelja i djecu ometenu u psihofizičkom razvoju mjesečna karta biće u stopostotnom iznosu finansirana iz gradskog budžeta.

Za učenike prve godine srednje škole koji su nosioci Vukove diplome Gradska uprava u potpunosti će finansirati mjesečnu kartu, dok će sa 50 posto finansirati za srednjoškolce koji u prethodnoj godini imaju prosjek ocjena 5,0.

Sve informacije o subvenciji prevoza mogu se dobiti lično u kancelariji br. 12 i putem telefona br. 056/232-233.

(Izvor: GU Zvornik)