Obuka za uzgajivače malina

VLASENICA

Obuka za uzgajivače malina

U okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (Farma II) u Vlasenici je održana obuka za proizvođače maline. Predavač Jadranka Bojić, savjetodavac za voćarstvo, govorila je o bolestima zasada maline sa posebnim fokusom na vinsku mušicu i ostale bolesti i štetočine koje napadaju zasade maline.

Predavanje se odvijalo kroz prezentaciju, pitanja i otvorenu diskusiju.

Projekat USAID/Sweden FARMA II je petogodišnji projekat razvoja poljoprivrede i poljoprivrednog poduzetništva koji se temelji na ostvarenjima iz prethodnih aktivnosti USAID-a i Vlade Švedske.

(Izvor: opstinavlasenica.org)