Obezbijeđen milion maraкa za proširenje mreže za navodnjavanje

BRATUNAC

Obezbijeđen milion maraкa za proširenje mreže za navodnjavanje

 

Na sastanku načelnika opštine Bratunac Nedeljka Mlađenovića sa predstavnicima Svjetske banke dogovoreno je da se za projekat proširenja sistema za navodnjavanje obezbijedi milion maraka. To će nakon puštanja u rad sistema za navodnjavanje omogućiti njegovo proširenje do novih zasada maline i kupine.

 – Data je saglasnost i dogovoreno je da će za projekat proširenja mreže biti obezbijeđen milion maraka. Nabaviće se potrebna količina materijala, oprema i mašine, kako bi se, u saradnji sa rasadnikom i gradskim vodovodom moglo vršiti proširenje  mreže u naredna dva mjeseca – rekao je Mlađenović i poručio da će sistem za navodnjavanje biti proširen do svakog korisnika.

 

 

Načelnik Mlađenović je sa saradnicima i predstavnicima Svjetske banke  obišao nekoliko lokaliteta na kojima se nalaze crpne pumpe sistema za navodnjavanje te hladnjaču  „Agro dr“ i rasadnik „Malina Bratunac“, gdje se vrše pripreme  za ogledni poligon. U rasadniku će se, kako je rečeno tokom prezentacije, ispitivati šest tipova navodnjavanja i njihov uticaj na malinu.

 

Rečeno je i da će taj ogled nadzirati Poljoprivredni institut i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Najavljeno je da će u rasdniku maline u Čolakovićima biti organizovani „Dani polja“ gdje će se prezentovati rezultati  programa, koji će se provoditi  od ovog proljeća do kraja 2020. godine, s ciljem poboljšanja kvaliteta maline na području Bratunca i šire.

(Izvor: opstinabratunac.org)