U Zvorniku održan sastanak sa članovima Radne grupe za prevenciju nasilnog ekstremizma i terorizma

ZVORNIK

U Zvorniku održan sastanak sa članovima Radne grupe za prevenciju nasilnog ekstremizma i terorizma

U prostorijama Policijske uprave Zvornik, danas je održan sastanak na kome su pored predstavnika Policijske uprave Zvornik i Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, bili prisutni i članovi Radne grupe nadležne za sprovođenje projekta „Preventivno djelovanje lokalne zajednice u borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma na području grada Zvornika“, predstavnici Međunarodne organizacije za migracije-IOM kao i predstavnici Ambasade Kraljevine Holandije.
Profesor Elmedin Muratbegović, predstavio je izvještaj kroz analizu kapaciteta Radne grupe za prevenciju nasilnog ekstremizma i terorizma, kojom prilikom je istakao da su PU Zvornik i Gradska uprava Zvornik jedni od prvih u regionu koji su preduzeli određene korake u uspostavljanju ovakvog projekta, koji se prije svega ogleda u preventivnom djelovanju svih aktera ove lokalne zajednice koji na bilo koji način utiču na bezbjednost, kako bi zajedničkim djelovanjem doprinijeli većem stepenu bezbjednosti na lokalnom nivou.

infobirac.net