Skup doktora u Zvorniku pod sloganom „Porodični ljekari – brinu za Vas čitavog života“

ZVORNIK

Skup doktora u Zvorniku pod sloganom „Porodični ljekari – brinu za Vas čitavog života“

Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske obiljeržava večeras u Zvorniku Svjetski dan doktora porodične medicine -19. maj pod sloganom „Porodični ljekari – brinu za Vas čitavog života“.

Predsjednik Udruženja doktora porodične medicine regije Birač Goran Birčaković rekao je novinarima da će na skupu doktora porodične medicine biti obrađene kardiovaskularne i teme iz edukacije o dermatitisima – kožnim oboljenjima.

On je dodao da će, u okviru ovog edukativnog skupa, sutra u centru Zvornika biti organizovana besplatna dermatoskopija, naravno, onih mladeža koji se mogu na ulici pregledati, dok će ostali moći da se pregledaju u ljekarskoj ordinaciji.

Birčaković je rekao da će, osim dermatoskopije, biti organizovano besplatno mjerenje krvnog pritiska, šećera i masnoće u krvi, te istovremeno dijeljen promotivni ljekarski materijal.

Ističući da se mora shvatiti značaj porodičnog ljekara, te iznaći sredstva da se ljekari šalju na specijalizaciju porodične medicine, Birčaković je rekao da ima još slučajeva da korisnici zdravstvenih usluga u toku godine promijene pet ili šest porodičnih ljekara, iako su određeni kod stalnog ljekarskog tima.

Birčaković je podsjetio da na regiji Birač ima 57 timova porodične medicine, a samo 14 specijalista porodične medicine, dodavši da u domovima zdravlja u Šekovićima i Srebrenici nema ni jedan specijalista iz ove oblasti.

Predsjednik Udruženja doktora porodične medicine Republike Srpske Draško Kuprešak smatra da su ljekari porodične medicine na margini dešavanja u zdravstvenim sketoru, što im svakako ne pripada, jer su oni temelj i osnova zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj.

„Moramo svi da radimo na unapređivanju ovog sektora, da damo pozitivnu snagu ovom elemantu u zdravstvenom sketoru i da kroz jedan novi impuls ojačamo ovaj sektor“, rekao je Kuprešak.

On je naglasio da je zainteresovanost mlađih doktora za porodičnu medicinu znatno manja nego što se očekivalo.

„Pokušavamo da, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i medicinskim fakultetima u Foči i Banjaluci, pojačamo specijalizaciju i subspecijalizaciju i da kroz određene praktične programe afirmišemo ovaj način rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, istakao je Kuprešak.

On je dodao da je porodična medicina već 20 godina dio reformskih procesa u zdravstvenom sektoru Republike Srpske.

„Za to vrijeme napravljeno je mnogo toga u pogedu edukacije, međutim, iako je proces i idalje u toku, nismo zadovoljni ni kao Udruženje ni kao pojedinci što se mlađi kadrovi nedovoljno uključuju u specijalističke programe“, istakao je Kuprešak.

Na osmom skupu doktora porodične medicine, koji je organizovalo Udruženje doktora porodične medicine Zvornik, učešće su uzeli doktori domova zdravlja iz Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta, Srbije i Slovenije.

infobirac.net