Apel iz PU Zvornik građanima na oprez prilikom paljenja vatre

ZVORNIK

Apel iz PU Zvornik građanima na oprez prilikom paljenja vatre

Imajući u vidu da je na području koje operativno pokriva Policijska uprava Zvornik, u prethodnom periodu evidentiran veći broj požara, gdje je usljed nepažnje građana, požar zahvatao nisko rastinje, šumu a često i pomoćne objekte, ova Uprava još jednom apeluje na građane da tokom obavljanja proljetnih radova na krčenju zemljišta i uređenju imanja, ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima i ne vrše spaljivanje ostatka žitarica i spaljivanje drvenog otpada unutar ili u blizini šumskih kompleksa i zasada, gdje usljed nekontrolisane vatre može doći do šumskog požara i požara na otvorenom prostoru, koji mogu ugroziti ljudske živote i imovinu građana.
Podsjećamo građane da u slučaju nekontrolisanog širenja vatre ili uočavanja požara odmah obavijeste nadležnu vatrogasnu jedinicu na dežurni broj -123 ili najbližu policijsku stanicu na dežurni broj – 122.
Policijska uprava Zvornik u okviru svojih ovlašćenja, postupa po zaprimljenim prijavama i radi na pronalasku i sankcionisanju svih lica koja su izazvala požare u prethodnom periodu, što će biti nastavljeno i u narednom periodu protiv svih lica koja budu izazvala požar i time ugrozila živote i zdravlje ljudi ili pričinila materijalnu štetu.

infobirac.net