Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina

REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina

 

Grad Zvornik jedan je od 11 gradova i opština u BiH koji su obuhvaćeni projektom  „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” koji realizuju „Vorld Vižn“ i Organizacija amputiraca Republike Srpske „UDAS“. Ove organizacije su povodom 4. aprila – Dana svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina, izdali saopštenje u kome podsjećaju na nedavno  usvojenu „Strategiju protivminskog djelovanja BiH 2018 – 2025“, koja predviđa ispunjavanje preostalih obaveza iz Кonvencije o zabrani mina koje se tiču identifikacije i čišćenja preostalih miniranih teritorija do 2025. godine.

 – Čišćenje miniranih teritorija predstavlja ogroman izazov imajući u vidu veličinu kontaminirane teritorije i broj ugroženih zajednica, te broj mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u BiH. Rješenje ovog problema će u velikoj mjeri zavisiti od kapaciteta nadležnih institucija da poboljšaju upravljanje protivminskim djelatnostima u BiH i mobilišu zajednicu na dodatni doprinos u ispunjavanju preostalih obaveza. „Vorld Vižn“ i „UDAS”, kao partneri u implementaciji projekta  „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” koji je finasiran od Evropske unije, pozivaju nadležne institucije da ispune, ne samo obaveze koje se tiču čišćenja mina, već i obaveze iz Кonvencije o zabrani mina koje se odnose na podršku žrtvama mina u rehabilitaciji i socio-ekonomskoj integraciji. Trenutno broj žrtava mina je veći od 8.000, ali se svake godine povećava zbog novih minskih incidenata koji odnose živote građana BiH. Uvažavajući važnost stvaranja sigurnog okruženja, neophodno je osigurati da je okruženje pristupačno preživjelim od mina i drugim osobama sa invaliditetom. Isto tako je potrebno da se, ne samo preveniraju novi minski incidenti sa ljudskim žrtvama, već da se osnaže žrtve mina i druge osobe sa invaliditetom.

Žrtve mina treba da uživaju svoja prava i ostvare svoje potencijale, te učestvuju u razvoju svojih zajednica kao potpuno integrisani građani. Udruženja žrtava mina i zagovarači za prava žrtava mina očekuju od nadležnih vlasti podršku u izradi segmenta Strategije protivminskih djelatnosti koji se tiče pomoći žrtvama mina. Bolji momenat da se bavimo ovim pitanjima od sadašnjeg, kada obilježavamo 20-godišnjicu stupanja na snagu Кonvencije o zabrani mina i globalnog djelovanja prema „svijetu bez mina”, te da udružimo napore u ostvarenju „BiH bez mina, barijera i žrtava do 2025. godine”, teško da ćemo imati – navodi se u saopštenju.

(infobirac.net)