Nakon nagrade za najuspješnije privredno društvo – Kompanija „Alumina“ ima više od 1.560 zaposlenih i prihod od 300.000.000 KM

ZVORNIK

Nakon nagrade za najuspješnije privredno društvo

Kompanija „Alumina“ ima više od 1.560 zaposlenih i prihod od 300.000.000 KM

Кompanija „Alumina“ osvojila je prvo mjesto u kategoriji velikih privrednih društava u Republici Srpskoj u prošloj godini, u okviru 16. tradicionalne manifestacije „Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2018. godinu“, koju je organizovala Privredna komora Srpske.

Predsjedniku Upravnog odbora „Alumine“ Miloradu Motiki priznanje je, na svečanosti u Banskom dvoru u Banja Luci,  uručila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.

Sa više od 1.560 zaposlenih „Alumina“ je motor privrede i zapošljavanja ne samo u Zvorniku, nego i u cijeloj regiji.

U 2018. godini „Alumina“ je  ostvarila prihod od blizu 300 miliona konvertibilnih maraka.

Više od 95 odsto svojih proizvoda ovaj zvornički kolektiv  izvozi na inostrano tržište. 

Od 2013. godine „Alumina“ bilježi trend pozitivnih poslovnih rezultata, što omogućuje da uspješno posluje i  izmiruje sve obaveze kako prema dobavljačima, tako i prema državi za poreze i doprinose. 

Prije šest godina „Alumina“ je  imala samo četiri proizvoda, a danas u svom proizvodnom portfoliju ima 26,  koje plasira u više od 40 zemalja, od Evrope do Amerike, Afrike i Azije, sarađujući sa renomiranim svjetskim kompanijama. 

Zahvaljujući snažnoj investicionoj aktivnosti, koja je samo u protekle dvije godine dostigla blizu 40 miliona КM, omogućen je rast proizvodnje, povećanje poslovnog dohotka i nova zapošljavanja.

Pored izgradnje novih proizvodnih pogona, „Alumina“ je, u svom fabričkom krugu, prije dvije godine, sagradila i novi dječiji vrtić,  jedan od najsavremenijih u Republici Srskoj i BiH, u kome trenutno boravi više od 150 mališana, djece radnika fabrike, ali i drugih stanovnika zvorničke opštine.

Кompanija „Alumina“ je u 2018. godini zaposlila 155 novih radnika, među kojima je značajan broj sa fakultetskom diplomom. 

Uporedo sa razvojem novih proizvodnih programa, „Alumina“ je postala ciljni partner za mnoge evropske i svjetske kompanije koje ili traže proizvode ove fabrike ili određeno partnerstvo u razvoju novih proizvoda iz programa koji su definisani na bazi alumosilikatne hemije kao i nemetalurške proizvodnje na bazi hidrata i glinice. Vjeruje se da je to pravi i jedini put daljeg razvoja i prosperiteta ove kompanije.

Pravilnim poslovnim odlukama uprave i menadžmenta,  napravljen je koncept koji je siguran garant budućnosti rada i profitabilnosti ove fabrike.

U „Alumini“ su potpuno uvjereni u dugoročni uspjeh komanije.

(Služba za odnose s javnošću kompanije „Alumina“)