Probni test za „malu maturu“ 9. i 10. aprila

MILIĆI

Probni test za „malu maturu“ 9. i 10. aprila  

 

Probna „mala matura“, na kojoj će učenici devetih razreda raditi testove iz matetamtike i srpskog jezika u OŠ „Aleksa Jakšić“ u Milićima biće održana 9. i 10. aprila. Pedagogica u milićkoj osnovnoj školi Ljubica Milanović kaže da je ovo prvi put da škola u Milićima pristupa organizovanju male mature.

 – Do sada je to bilo eksperimentalno testiranje. Početkom godine RPZ je objavio zbirke zadataka i vjerujem da je većina učenika na vrijeme obezbijedila pomenute zbirke – kaže Milanovićeva.

Maloj maturi koja će biti održana u fiskulturnoj sali milićke osnovne škole pristupiće ukupno 65 učenika devetog razreda. Tokom organizovanja probne male mature 9. i 10. aprila, kao i konačne 5. i 6. juna, đaci neće ići u školu napominje Milanovićeva i dodaje da je 28.marta u OŠ „Jovan Dučić“  u Šekovićima, RPZ organizovao obuku za testatore i supervizora testatora dok će  2. aprila u OŠ „Sveti Sava“ u Zvorniku biti organizovana obuka nastavnika matematike i srpskog jezika te supervizora za bodovanje radova.

(Izvor: magic.ba)