Poziv građanima da se uključe u akciju „April, mjesec čistoće“

VLASENICA

Poziv građanima da se uključe u akciju „April, mjesec čistoće“

 

Opštinska uprava opštine Vlasenica je i ove godine pokrenula akciju „April, mjesec čistoće“. Osnovni cilj akcije je čišćenje i uređenje grada, te podizanje nivoa svijesti stanovništva o pravilnom odlaganju otpada.

Кomisija za sprovođenje akcije usvojila je plan akcije kojim je predviđeno niz aktivnosti, kao što su čišćenje grada, pranje ulica i trotoara, uklanjanje divljih deponija, čišćenje i uređenje zelenih površina i dr.

Načelnik opštine Miroslav Кraljević rekao je da posebnu vrijednost ovakvih akcija predstavlja činjenica da će, osim nadležnih službi, biti uključeni i učenici  lokalnih škola i ostali građani, što će povećati njihovo razumijevanje o potrebi očuvanja zdrave životne sredine.

Pored škola, partner opštini u sprovođenju akcije je Кomunalno preduzeće „Čistoća“.

Nadležne službe apeluju na sve građane da uzmu učešće u akciji i time doprinesu da opština Vlasenica bude zdrava, uredna i privlačna sredina.

(Izvor: opstinavlasenica.org)