Opština Milići se kreditno zadužuje 3 miliona KM

MILIĆI

Opština Milići se kreditno zadužuje 3 miliona KM

Opština Milići kreditno će se zadužiti  za iznos od 3 miliona KM a sredstva će biti utrošena u realizaciju kapitalnih investicija. Načelnik opštine Milići Momir Lazarević kaže da će novac biti uložen u rekonstrukciju i asfaltiranje makadamskih puteva,  vodovodne mreže te rekosntrukciju nekoliko ulica u gradu.

Odluku o kreditnom zaduženju podržalo je 13 odbornika a dva dobornika su glasala protiv. Na sjednici je izabran i zamjenik načelnika opštine Milići. Ovu funkciju će u narednom periodu obavljati Marko Savić, službenik opštinske uprave, do sada angažovan na izradi projekata , poslovima vezanim za mjesne zajednice i nevladin sektor te drugim poslovima. U SDS-u smatraju da je još jedna funkcionerska pozicija dodatno opterećenje za budžet – kaže Bojan Vuković.

Tajnim glasanjem za izbor Marka Savića na funkciju zamjenika načelnika opštine Milići, glasalo je 13 odbornika, dva odbornika nisu glasala a 4 odbornika nisu prisustvovala sjednici.

izvor: radiomagic