Međuinstitucionalna saradnja u sistemu prevencije кorupcije

ZVORNIK

Međuinstitucionalna saradnja u sistemu prevencije кorupcije

 

Predstavnik Ministarstva pravde Republike Srpske Mladen Maksimović rekao je danas u Zvorniku da će resorno ministarstvo, uz tehničku i logističku podršku Misije OEBS-a u BiH, predsatavnicima loklane uprave sa regija Birča i Semberije predstaviti strateška dokumenta iz oblasti borbe protiv korupcije.

 – Кada kažem strateška dokumenta, prije svega, mislim na borbu protiv korupcije za period od 2018. do 2022. godine, kao i akcioni plan koji prati tu strategiju – rekao je novinarima Maksimović prije početka sastanka na temu „Međuinstitucionalna  saradnja u sistemu prevencije korupcije.

On je dodao da će i zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju takođe biti sistemski zakon koji se bavi pitanjem borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj.

 – Naš cilj, poslije usvajanja ovog zakona, jeste da ohrabrimo građane, potencijalne prijavitelje korupcije, da znaju da imaju sistemsku zaštitu jer će zakon stajati iza njih – rekao je Maksimović.

On je dodao da se ovim sastancima jača koordinacija i saradnja između Ministarstva pravde i jedinica lokalne samouprave, te definišu preporuke za sprovođenje antkorupcijskih aktivnosti na raznim nivoima vlasti.

Šet Terenske kancelarije OEBS-a u Tuzli Damir Gnjidić rekao je da je strategija borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj znak Misiji OEBS-a da su vlasti opredijeljene da se radi na prevenciji, procesuiranju i sankcionisanju svih slučajeva korupcije.

 – Misija OEBS-a u BiH podržava svaku vrstu borbe protiv korupcije, smatrajući da je ovo jedan od najvećih prioriteta koji Misija OEBS-a u BiH može imati – rekao je Gnjidić.

On je izrazio nadu da će ovi sastanci i razgovori doprinijeti da se uključe svi koji su važni faktori u borbi protiv korupcije, što uključuje predstavnike lokalne vlasti,  ali i građane.  

Na sastanku o „Međuinstitucionalnoj saradnji u sistemu prevencije korupcije“, koji je organizovala Misija OEBS-a u BiH, prisustvovali su predatavnici opština i gradova Bijeljine, Bratunca, Han Pijeska, Lopara, Milića, Osmaka, Srebrenice, Šekovića, Ugljevika, Vlasenice i Zvornika.

(infobirac.net)