Pojačana kontrola nelegalnog odlaganja otpada u Vlasenici

VLASENICA

Pojačana kontrola nelegalnog odlaganja otpada u Vlasenici

Komunalna policija opštine Vlasenica obavještava građane da je u poslednje vrijeme od strane nesavjesnih građana učestala pojava nelegalnog odlaganja građevinskog i drugog otpada na javnim površinama koje nemaju tu namjenu.

Apelujemo na građane koji vrše građevinske radove da građevinski betonski otpad (šut) i drugi otpad ne odlažu na javnim površinama i površinama duž saobraćajnica.

Za odvoz navedenog otpada nadležno je komunalno preduzeće „Čistoća“ a.d. Vlasenica, a isto možete kontaktirati na brojeve telefona 056/733-460 i 066/231- 878.

Apelujemo na građane koji imaju informaciju o osobama koje vrše nelegalno odlaganje otpada, da o istim obavjeste komunalnu policiju na broj telefona 056/490-068 i 065/687-284, koja će prema odgovornim preduzeti zakonom predviđene mjere iz svoje nadležnosti.

Svaka aktivnost koja je suprotna Odluci o komunalnom redu na području opštine Vlasenica, povlači za sobom izdavanje prekršajnog naloga na licu mjesta.

U cilju zaštite javnih površina komunalna policija će u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu nelegalnog odlaganja otpada i prema nesavjesnim građanima preduzimati mjere u skladu sa zakonom.

izvor: infoportal24vlasenica