Edukativna predavanja o sprečavanju vršnjačkog nasilja i drugih oblika maloljetničke delinkvencije

ZVORNIK

Edukativna predavanja o sprečavanju vršnjačkog nasilja i drugih oblika maloljetničke delinkvencije

U sklopu preventivnih aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje vršnjačkog nasilja i drugih oblika maloljetničke delinkvencije u osnovnim i srednjim školama, policijski službenici Policijske uprave Zvornik su, 13.03.2019. godine, u prostorijama Doma kulture u Vlasenici, učenicima osnovnih i srednjih škola na području opštine Vlasenica, održali predavanje na temu: „Edukacija o bezbjednosnim rizicima korišćenja društvenih mreža i drugim oblicima maloljetničke delinkvencije“.
Predavanje je održano sa ciljem da se učenicima ukaže na opasnosti sa kojima se mogu susresti ukoliko nepravilno upotrebljavaju društvene mreže, ali i sa ciljem edukacije mladih na koji način da zaštite svoj profil kako ne bi došlo do određenih negativnosti i zloupotreba od strane drugih lica.
Preventivnim aktivnostima koje policijski službenici sprovode kroz edukativna predavanja, pored učenika bio je obuhvaćen i nastavni kadar kao i roditelji učenika, a sve sa ciljem sprečavanja i suzbijanja maloljetničke delinkvencije i drugih asocijalnih ponašanja.
Prilika je iskorištena da se učenici podsjete da svaku zloupotrebu na društvenim mrežama mogu prijaviti na besplatan broj telefona „122“, kako bi policijski službenici preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

infobirac.net