Počelo popunjavanje prijava u ime poreskih obveznika za držanje i upotrebu oružja

REGIJA BIRAČ ZVORNIK

Počelo popunjavanje prijava u ime poreskih obveznika za držanje i upotrebu oružja

 

Poreska uprava Republike Srpske, s ciljem unapređenja usluga poreskim obveznicima, uvela je mogućnost predispunjavanja poreskih prijava, odnosno Pre-filling-a za poresku prijavu za držanje i upotrebu oružja koju će u ime poreskih obveznika-fizičkih lica ubuduće popunjavati Poreska uprava RS.
U prvoj fazi ovog projekta, Poreska uprava RS će ove prijave popunjavati samo za poreske obveznike-fizička lica.
Ova nova mogućnost važan je korak ka ispunjenju jednog od glavnih ciljeva Poreske uprave RS u budućnosti, a to je pojednostavljenje procedura. Naime, težimo ka tome da Poreska uprava u ime poreskog obveznika popunjava što veći broj poreskih prijava i na taj način im olakša sam postupak podnošenja poreskih prijava, a samim tim olakša i rad svojim službenicima.
Što se tiče ove nove mogućnosti, suština je u tome da Poreska uprava RS na osnovu podataka koje dobija od MUP-a izvrši popunjavanje obrasca PP-RO za poreske obveznike-fizička lica koji imaju registrovano oružje, a koji su obveznici poreza na registrovano oružje za 2019. godinu.
S tim u vezi, obavještavamo obveznike poreza na registrovano oružje, u ovom slučaju fizička lica, da će ih u narednom periodu pozivati službenici Poreske uprave RS da dođu u mjesno nadležnu područnu jedinicu Poreske uprave RS, kako bi preuzeli odštampane popunjene poreske prijave. Poreski obveznici dužni su da pregledaju popunjene poreske prijave za registrovano oružje, da ih potpišu i da jedan primjerak predaju u područnu jedinicu.
Naime, ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta koji poreske administracije u BiH realizuju sa Švedskom poreskom upravom pod nazivom „Jačanje kapaciteta poreskih administracija u BiH“ koji je započeo sa realizacijom polovinom 2017. godine, a završetak je planiran krajem 2020. godine.

(infobirac.net)