U četvrtak redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

ZVORNIK

U četvrtak redovna sjednica Skupštine grada Zvornika

U četvrtak, 14. marta 2019. godine, biti održana 23. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika sa početkom u 10,00 časova.

Predviđen je sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik sa 22. redovne sjednice Skupštine grada Zvornik
2. Odbornička pitanja
3. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne, konačne, građevinske cijene korisne površine stambenog i poslovnog prostora u 2018. godinu
4. Razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2019. godinu
5. Razmatranje Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava sportskim klubovima i organizacijama za 2019. godinu
6. Razmatranje Prijedloga Odluke o zamjeni stana sa Ministarstvom rada i BIZ
7. Razmatranje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju liste odbornika Skupštine grada Zvornik za učešće na vjenčanjima pri Matičnoj službi u Zvorniku i mjesnim kancelarijama
8. Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave grada Zvornik za 2018. Godinu
9. Razmatranje Programa rada Gradonačelnika i Gradske uprave Zvornik za period 01.01-31.12.2019. godine
10. Razmatranje Informacije o stanju sporta na području grada Zvornik za 2018. godinu
11. Razmatranje Informacije o stanju kriminaliteta, JPM-a i bezbednosti saobraćaja na području grada Zvornik za period 01.01.2018-31.12.2018. godine

infobirac.net