Smanjen broj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela kao i vršnjačkog nasilja

ZVORNIK

Smanjen broj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela kao i vršnjačkog nasilja

 

Policijski službenici Policijske uprave Zvornik su tokom prethodne godine preduzimali preventivno-edukativne aktivnosti koje su imale za cilj edukaciju prije svega učenika, ali i nastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama, koje su rezultirale smanjenjem broja evidentiranih slučajeva vršnjačkog nasilja na području koje operativno pokriva ova Uprava.

Naime, tokom 2018. godine evidentiran je samo jedan slučaj vršnjačkog nasilja u Bratuncu, dok u prva dva mjeseca tekuće godine nije bilo evidentiranih slučajeva. Takođe, broj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela tokom 2018. godine je smanjen za oko 57% u odnosu na uporedni period.

Tome je, pored edukativnih predavanja, doprinijelo i pojačano prisustvo policijskih službenika na terenu, a naročito u zonama škola. Posebno je značajno prisustvo školskog policajca koji je u svakodnevnom kontaktu sa učenicima i koji im stoji na raspolaganju, a sve u cilju veće bezbjednosti naše najmlađe populacije. Takođe, Policijska uprava Zvornik je ostvarila uspješnu saradnju i sa predstavnicima lokalne zajednice i prosvjetno-obrazovnih institucija, gdje je cilj da zajedničkim djelovanjem doprinesemo očuvanju postojećeg stanja bezbjednosti i podizanju istog na još veći nivo.

Policijski službenici u narednom periodu nastavljaju sa preventivnim aktivnostima te će početkom sljedeće sedmice biti nastavljena edukativna predavanja u osnovnim školama na području ove Uprave, prilikom čega će učenici imati priliku da steknu određena saznanja o bezbjednosnim rizicima korišćenja društvenih mreža i drugim oblicima asocijalnih ponašanja sa ciljem sprečavanja i suzbijanja maloljetničke delinkvencije u osnovnim i srednjim školama.

(PU Zvornik)

FOTO: Ilustracija, ahiv