Volonterski servis za pomoć i podršku starim osobama u Bratuncu

BRATUNAC

Volonterski servis za pomoć i podršku starim osobama u Bratuncu

 

Opštinska organizacija Crvenog krsta Bratunac je u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bratunac predhodni mjesec formirala volonterski servis za pomoć i podršku starim osobama. U servisu trenutno djeluje 5 volontera, koji su  već obavili desetak posjeta starim osobama koji su izrazili želju i potrebu za ovakvom vrstom podrške.

Po riječima sekretara OOCK Mirjane Ostojić, u toku posjete volonteri razgovaraju sa starom osobom uz  eventualnu pripremu posluženja, čitanje novina ili knjiga, nabavku namirnica po spisku koje je domaćin izradio, vraćanje preostalog novca bez uzimanja naknade, te druge poslove u skladu sa potrebama.

 – Dužnost volontera je da kontaktira OO CK koja će voditi ovaj servis u slučaju da je potrebno dovesti doktora ili odvesti staru osobu kod doktora ili je potrebna nabavka lijekova, dolazak geranto domaćice ili slično – navela je Ostojić.

Predhodno su volonteri obučeni u okviru radionice, te je izrađen plan posjeta, u skladu sa željama i potrebama korisnika, starih osoba.

Volonterski servis je formiran u sklopu projekta „Inkluzija starih osoba i aktivno starenje“ koji OOCK Bratunac provodi u partnerstvu sa Udruženjem penzionera opštine Bratunac, Centrom za socijalni rad i opštinom Bratunac, a u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu– ReLOaD, koji finansira Evropska unija i implementira UNDP. 

Za dalje funkcionisanje volonterskog servisa potrebna su određena sredstva koja će OOCK u narednom periodu pokušati obezbjediti u saradnji sa opštinom i Centrom za socijalni rad.

(Izvor: opstinabratunac.com)