Prijedlog rang liste studenata koji ispunjavaju uslove za stipendiranje u 2018/19. godini

MA Izdvojena ZVORNIK

Prijedlog rang liste studenata koji ispunjavaju uslove za stipendiranje u 2018/19. godini

 

Кomisija za dodjelu stipendija iz budžeta Grada Zvornika objavila je prijedlog rang liste studenata za stipendiranje u školskoj 2018/19. godini za koje je u gradskom budžetu planirano 160.000 КM. Stipendije su odobrene za studente, po kategorijama:

– sa prosjekom ocjena većim od 8,50 – 143 studenta,

– nosioce „Vukove diplome“ iz srednje škole – 18 studenata prve godine fakulteta,

– djecu poginulih boraca i ratnih vojnih invalida – 5 studenata,

– djecu bez oba roditelja i djecu sa posebnim potrebama –  6 studenata, te

– studente master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00 – 10 studenata.

U skladu s Pravilnikom o dodjeli stipednija i Кonkursom, na prijedlog rang liste studenti mogu podnijeti prigovor gradonačelniku u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga.

Pravilnikom je propisano da svi studenti sa prosjekom ocjena većim od 8,50, svi studenti prve godine koji su „vukovci“ iz srednje škole, studenti master studija sa prosjekom preko 9,00, svi studenti bez oba roditelja i studenti sa smetnjama u razvoju imaju pravo na stipendiju u godišnjem iznosu od 1.000 КM.

Studenti iz kategorije porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida imaće jednokratnu isplatu u skladu sa raspoloživim sredstvima. Studenti iz kategorije slabog materijalnog stanja koji ispunjavaju uslove Кonkursa biće rangirani nakon sprovedenog žalbenog roka i roka za odustajanje za gore navedene kategorije.

Prijedlog rang liste pogledajte na linku: http://www.gradzvornik.org/2019/02/22/prijedlog-rang-liste-studenata-koji-ispunjavaju-uslove-za-stipendiranje-u-2018-19-godini-2/

(Izvor: gradzvornik.org)