U Zvorniku predstavljeni projekti Reinvest i Evropska mreža preduzetništva Srpske

MA Izdvojena ZVORNIK

U Zvorniku predstavljeni projekti Reinvest i Evropska mreža preduzetništva Srpske

U Zvorniku su predstavljeni  projekti Evropska mreža preduzetništva i Reinvest – preispitivanje lanca snabdijevanja prehrambenim proizvodima testiranjem inovativnih rješenja za nultu emisiju neorganskog otpada.

Član radnog tima na projektu Reinvest Dragan Vujadinović rekao je novinarima da su u ovaj projekat uključene četiri zemlje – Italija, Francuska, Španija i Republika Srpska kroz BiH, odnosno Republika Srpska preko Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Tehnološkog fakulteta Zvornik, kao člana konzorcija projekta Reinvest.

„Osnovni cilj projekta Reinvest jeste restruktuiranje prehrambenog lanca od primarne prozvodnje do same prerade i na kraju do prodaje gotovih proizvoda, od primarne proizvodnje do trpeze, s ciljem da se samnji emisija ambalažnog otpada“, rekao je Vujadinović, koji je i docent na Tehnološkom fahkultetu Zvornik.

On je istakao da ovaj projekat ima zadatak da se ponovo pokuša analizirati prehrambeni lanac kroz tri osnovna prehrmabena sektora, a to je sektor za proizvodnju mlijeka, sektro za proizvodnju mesa i hortikultura, odnosno povtarstvo.

„Kroz ove prehrambene lance, Španija će putem sektora hortikulture, Italija kroz sektor mlijeka, a Francuksa kroz proizvodni lanac mesa putem pilot testova doći do konkretnih rezultata koji će se pokušati implementirati u drugoj polovini 2019. godine u Republici Srpskoj, a potom u BiH“, rekao je Vujadinović.

On je dodao da će poljoprivredno-prehrambeni sektor Republike Srpske imati koristi i benefite kroz metodološki pristup i transfer znanja i tehnologija iz ključnih evropskih sektora.

Vujadinović je podsjetio da više od 70 odsto ukupnog ambalažnog otpada otpada na emisiju iz domaćinstava preko prehrambenog lanca.

Viši stručni saradnik u Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske Dejan Šešlija rekao je da projekat Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske čini Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao koordinator konzorcijuma, Privredna komora Republike Srpske, univerziteti u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, kao i Inovacioni centar Banjaluka.

Ističući da je ovaj projekat započeo krajem 2014. godine, a postao operativan u 2017. godini, Šešlija je rekao da ovaj projekat nudi brojne mogućnosti, prvenstveno za umrežavanje malih i srednjih preduzeća iz Republike Srpske, regiona, EU i šire.

„Mogućnosti koje nudi Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske ogleda se u savjetodavnoj podršci našim preduzećima za nastup na inostrana tržišta, uspostavljanju mehanizama međunarodne poslovne saradnje kroz organizaciju bilateralrnih polovnih susreta privrednih misija i kontakta putem baze poslovne saradnje, kao i kroz razvoj inovacija domaćih preduzeća i njihovu komercijaliazciju i na domaćem i na međunarodnom tržištu“, rekao je Šešlija.

Šešlija je pojasnio da su projekti Reinvest i Evropska mreža preduzetništva u suštini kompatibilni.

„Akcenat na ovim projektima je da su komercijamni, održivi i da mogu da ostvare određenu stabilnost i dobit, vodeći računa o tome da njihova proizvodnja ne narušava ili zagađuje prirodnu okolinu ili proizvodi neke druge negativne efekte po životnu sredinu“, rekao je Šešlija.

On je podsjetio da je Evropska mreža preduzetništva najveća mreža za podršku preduzetništvu na svijetu i dodao da ona uključuje više od 60 zemalja, dok je 4.000 eksperata inkorporirano u okviru te mreže, te više od 300 bankarskih organizacija i institucija.

U Gradskoj upravi Zvornik profesori Tehnološkog fakulteta Dragan Vujadinović, Aleksandar Došić i Milan Vukić predstvaili su privrednicima projekt Reinvest, a Dragan Šešlija projekat Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske.

infobirac.net