Održana 22. redovna sjednica Skupštine grada

ZVORNIK

Održana 22. redovna sjednica Skupštine grada

Danas je održana 22. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između grada Кoljčugino (Ruska Federacija) i grada Zvornika.

Skupština je usvojila i Odluku o usvajanju Lokalnog akcionog plana za re/integraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji na područje grada Zvornika za period 2019-2022. godina. Ovaj dokument je izrađen u skladu sa međunarodno prihvaćenim obavezama BiH o prihvatanju i re/integraciji osoba koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji.

Na današnjem zasjedanju donesen je Program zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu koji sadrži obim i kvalitet održavanja i obnavljanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i visinu potrebnih sredstava za realizaciju Programa. Njime se utvrđuje obim i kvalitet usluga čišćenja javnih površina, održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina, odvođenje atmosferskih padavina i drugih voda sa javnih površina, javna rasvjeta u naseljenim mjestima i djelatnost zoohigijene. Budžetom grada Zvornika  za 2019. godinu, za realizaciju Programa zajedničke komunalne potrošnje planirano je  939.027,45  КM.

Na današnjoj sjednici Skupštine grada usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti gradonačelniku kao predstavniku državnog kapitala u Skupštini akcionara AD „Vodovod i komunalije“ da glasa za Odluku o zamjeni nekretnina koju je u maju prošle godine donijela Skupština grada Zvornika. Donesene su i odluke o zamjeni jednog stana, kupovini dva stana i davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora za zamjenu stana.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović istakao je da su ove odluke donesene sa ciljem rješavanja imovinsko-pravnih pitanja za potrebe dogradnje bolnice.

– Ova godina značiće da ćemo imati investicije u projekte na prostoru našeg grada veće od naših izvornih budžetskih prihoda, odnosno oko 22-23 miliona КM. Prije svega, imaćemo izgradnju novog bloka naše bolnice i opremanja bolnice sa novom opremom, što će u potpunosti finansirati naše Ministarstvo zdravlja. Preduslov za realizaciju tog projekta je da obezbijedimo lokaciju za izgradnju novog bloka bolnice što će nas koštati oko 230.000 КM. Već smo postigli dogovore sa sva četiri vlasnika stanova koje moramo da iselimo na tom potezu, i iduće nedelje ćemo ući u realizaciju kako bi mogli da počnemo sa izradom projektne dokumetacije te da se raspiše tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača – rekao je gradonačelnik.

Prije početka sjednice saopšteno je da je odbornik Nenad Prodanović istupio iz Кluba odbornika SDS-a  i da će ubuduće nastupati kao nezavisni odbornik.

(GU Zvornik, S.Savić)