Saopštenje Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH – Plansko kršenje prava Srba na zapošljavanje u FBiH

REGION ZVORNIK

Saopštenje Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH

Plansko kršenje prava Srba na zapošljavanje u FBiH

Saopštenje za javnost

Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH ovim putem obavještava javnost da se na teritoriji Federacije BiH sistematski, odnosno planski i organizovano Srbima krši pravo na zaposlenje.

Novoformirana Vlada Кantona Sarajevo koju čine premijer kantona i 12 kantonalnih ministara ima samo jednog Srbina. Novoformirana Vlada Unsko-sanskog kantona u sastavu premijer kantona i 9 ministara nema nijednog Srbina ministra. U ministarstvima Federacije BiH je česta pojava da se Bošnjaci u prijavi na konkurs izjašnjavaju kao Srbi da bi dobili posao.

U administraciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona je zaposleno samo 1,74% Srba, iako su Srbi činili preko 30% stanovništva 1991. godine. U MUP-u Kantona Sarajevo je zaposleno 3,04% Srba, a Srbi su na teritoriji Кantona Sarajevo činili oko 30% stanovništva.

Struktura zaposlenih po nacionalnoj pripadnosti u ministarstvima, upravama i javnim preduzećima na nivou Federacije i na nivou kantona je ponižavajuća za srpski narod. Česta je pojava da kantonalna ministarstva i javna preduzeća nemaju nijednog zaposlenog Srbina.

U administrativnim službama u 70 opština Federacije BiH se na prste ruku mogu pronaći zaposleni Srbi, a česti su primjeri opština da nije zaposlen nijedan Srbin, iako je prema popisu tu živjelo i preko 20% Srba. Izuzetak su opštine Drvar, Grahovo, Bosanski Petrovac i Glamoč.

U danima kada srpski narod obilježava pravoslavni Božić i dočekuje Pravoslavnu novu godinu, Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH ukazuje da su Srbi u Federaciji BiH konstitutivni samo „na papiru“, hiljade srpskih sela je neobnovljeno i vlasti Federacije BiH na svim nivoima se „trude“ da Srbi potpuno nestanu sa područja FBIH, stoju u saopštenju koje nam je dostavio dipl. pravnik Đorđe Radanović, predsjednik Odbora.

(infobirac.net)