Raste interesovanje za smještaj u Domu za stara lica u Kiseljaku – Kapaciteti popunjeni, proširenje naredne godine

ZVORNIK

Raste interesovanje za smještaj u Domu za stara lica u Kiseljaku

Kapaciteti popunjeni, proširenje naredne godine

Kapaciteti JU „Dom za stara lica“ u Kiseljaku, kod Zvornika, već nekoliko godina su popunjeni te se naredne godine planira proširenje smještaja sa sadašnjih 40 na 50 mjesta, a vrijednost ovih radova iznosiće oko 55.000 KM. Iako posluju bez ikakvih subvencija i imaju najniže cijene u Republici Srpskoj ova ustanova pozitivno posluje i stalno unapređuje svoje usluge.

Prema riječima Zorana Radosavljevića, direktora ustanove očekivanja su da do kraja juna naredne godine budu završeni radovi na proširenju kapaciteta.

 – Gradska uprava u Zvorniku će finansirati projekat proširenja doma, odnosno rekonstrukciju jednog dijela ustanove gdje će biti omogućen smještaj za još deset starih lica, a procijenjena vrijednost ovih radova je oko 55.000 KM. I u Strategiji GU Zvornik predviđena su dalja proširenja kapaciteta Doma za stara lica jer mi već godinama imamo popunjenost kapaciteta od gotovo sto odsto – kaže Radosavljević i dodaje da pozitivno posluju, bez dodatnih subvencija, izuzimajući akivnosti Gradske uprave u Zvorniku na proširenju kapaciteta.

 – U godišnjem izvještaju, koji su usvojili odbornici gradske Skupštine, mi smo podnijeli finansijski rezultat za ovu godinu koji je identičan i za prihode i za rashode i iznosio je 339.720 KM, odnosno poslovali smo pozitivno i odgovorno – naveo je Radosavljević i dodao da su za 2019. godinu planirani mjesečni prihodi u iznosu od 32.400, dok je godišnji prihod planiran u iznosu 388.800 KM.

Prema njegovim riječima u domu se nalaze i pokretna i nepokretna lica koja zahtijevaju posebnu njegu.

 – Naknada za mjesečni smještaj jednog korisnika za pokretna lica iznosi 660  KM, dok  je za nepokretna lica 695 KM i po tom segmentu smo najjeftiniji u Republici Srpskoj. Sada je kapacitet u potpunosti popunjen, dakle boravi 40 lica koja većinom u dom dolaze ili na zahtjev nadležnog Centra za socijalni rad, srodnika ili na lični zahtjev, potpisivanjem ugovora o smještaju – ističe Radosavljević.

Prema njegovim riječima korisnicima doma je pored redovne njege i usluge organizvoan i društveni život kako bi boravak u ustanovi bio što kvalitetnije ispunjen. Od osnivanja Doma za stara lica u Kiseljaku, odnosno od 2011. godine, do sada je usluge ove ustanove koristilo 199 lica, ne samo iz regije Birča već i iz Semberije i drugih krajeva Republike Srpske i BiH te Srbije.

Potreba za domovima sve veća

Prema Radosavljevićevim rečima potreba za smeštajem starijih lica je sve veća.

 – Znamo da bi bilo bolje da se grade vrtići i to nam je svima želja, ali ispostavlja se da će ove ustanove biti sve potrebnije i sve je više interesovanja za smještaj lica u dom. Svjedoci smo da se potreba izgradnje novih ustanova ovog tipa ili povećanje kapaciteta, koje ćemo mi raditi, osjeti svakodnevno – kaže Radosavljević.

(infobirac.net)