Nove cijene: Poskupljuju usluge u međunarodnom poštanskom saobraćaju „Pošta Srpske”

REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

Nove cijene: Poskupljuju usluge u međunarodnom poštanskom saobraćaju „Pošta Srpske”

Od 14. decembra 2018. godine stupiće na snagu novi cjenovnik usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju „Pošta Srpske”, odnosno usluge u međunarodnom poštanskom saobraćaju biće skuplje.

U ovom javnom preduzeću tvrde da su primorani da korekciju cijena zbog povećanja naknada za prenos i uručenje međunarodnih pošiljaka primjenom Konvencije Svjetskog poštanskog saveza (SPS), povećavanja drugih troškova u međunarodnom poštanskom saobraćaju (prerada pismonosnih pošiljaka, prevoz i uručenje površinskih i avionskih paketa po odredišnim državama), te usklađivanja cjenovnika usluga iz međunarodnog saobraćaja između javnih poštanskih operatera u BiH.

Od juna 2001. godine do danas usluge „Pošta Srpske” iz međunarodnog poštanskog saobraćaja su pretrpjele veoma male promjene cijena, tako je prenos običnog pisma prve stope mase 2001. godine iznosio 1,50 KM, dok u 2018. godini iznosi 1,70 KM.

Poštarine za neke usluge su u trenutno važećem cjenovniku čak i niže u odnosu na iste usluge u cjenovniku iz 2001. godine, kao što su: prenos paketa, rukovanje vrijednosnim pismom, avionski prenos pošiljaka i podnošenje na carinski pregled pošiljaka u izvozu.

Poštarina za rukovanje preporučenom pismonosnom pošiljkom po komadu je 2011. godine iznosila 3,50 KM, dok u 2018. godini iznosi 3,40 KM.

U istom vremenskom periodu (od 2001. godine do 2018. godine) održana su četiri Kongresa SPS-a, pri čemu su kontinuirano povećavane naknade za prevoz i uručenje međunarodnih pošiljki.

Imajući u vidu navedeno „Pošta Srpske” su primorane da izvrše korekciju cijena svojih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju, obrazlažili su iz Pošta Srpske.

Dodaju da će korisnici o zvaničnoj promjeni cijena, te stupanju na snagu novog cjenovnika biti blagovremeno obaviješteni.

(Izvor: srpskainfo)