Na okruglom stolu o pravima potrošača u Zvorniku – Radanović: Trgovci moraju znati za prava potrošača

MA Izdvojena REGIJA BIRAČ ŠEKOVIĆI ZVORNIK

Na okruglom stolu o pravima potrošača u Zvorniku

Radanović: Trgovci moraju znati za prava potrošača

U cilju rješavanje problema potrošača i upoznavanja sa njihovim pravima te obavezama trgovaca i drugih davaoca usluga, u Zvorniku je održan okrugli sto na temu „Trgovci-pružaoci usliuga, prava i obaveze“. Rukovodilac Odsjeka za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske Braco Vrančić kaže da resorno ministarstvo pruža podršku i potrošačima i udruženjima potrošača, s ciljem rješavanja većine problema u ovoj oblasti.
– Naš cilj je da informišemo, prije svega, potrošače o njihovim pravima i trgovce o njihovim obavezama i da posljedica tog povećanog nivoa znanja bude lakše rješavanje problema, ako do njih dođe – rekao je Vrančić.
On je dodao da potrošači, ukoliko smatraju da su prevareni, imaju mehanizme zaštite da se žale na nekoliko nivoa.
– Prvi pokušaj je da se putem udruženja riješi problem sa davaocem usluga, a ako se tu ne postigne dogovor ima dalji žalbeni tok prvostepenoj i drugostepenoj komsiji, zavisno od vrste usluga koja se pruža na nivou Republike Srpske ili neke agencije na nivou BiH – rekao je Vrančić.
On je dodao da su trgovci jedan od faktora koji bi trebalo da znaju svoje obaveze zato što je zakon, koji reguliše ovu oblast, već desetak godina u primjeni.
Vrančić je rekao da su i okrugli stolovi način da se trgvoci, pored potrošača, dodatno informišu i motivišu da poštuju Zakon i podsjetio da je teško reći da li je veći broj prigovora potrošača posljedica većeg broja problema ili povećanje nivoa saznanja o pravima potrošača.
Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača „CAM“ Šekovići Đorđe Radanović rekao je da je cilj okruglog stola da se trgovci i pružaoci usluga upoznaju sa pravima i obavezama koje postoje u Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srpske.
– Siguran sam da će ovaj okrugli sto doprinijeti poboljšanju znanja i ukupnog razumijevanja stanja u zaštiti potrošača u Republici Srpskoj – rekao je Radanović.
On je dodao da je ciljna grupa trgovci koji treba da znaju da postoje određena prava potrošača kako ne bi dolazili u koliziju sa zakonskim normama.
Radanović je rekao da je ovo jedan u nizu okruglih stolova koji se održavaju na regiji Birač u organizaciji Udruženja za zaštitu potrošača „CAM“iz Šekovića.

(infobirac.net)