Međunarodni dan lica sa invaliditetom – Stevanović: Činimo sve da poboljšamo položaj vojnih i invalida rada

MA Izdvojena ZVORNIK

Međunarodni dan lica sa invaliditetom

Stevanović: Činimo sve da poboljšamo položaj vojnih i invalida rada

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović rekao je danas da Gradska uprava čini sve da poboljša materijalni i svaki drugi položaj ratnih vojnih invalida, invalida rada i slabovidih lica. Stevanović je istakao da su gradska udruženja ranih vojnih invalida, invalida rada i slijepih i slabovidih lica prisutna u gradskom budžetu, odnosno da se za ova udruženja svake godine izdvaja sve više  budžetskih sredstava za unapređenje njihovog rada i položaja.

On je na javnoj tribini, povodom 3. decembra – Međunarodnog dana lica sa invaliditetom,  podsjetio da su, u okviru programa rješavanja stambenih pitanja, sve porodice ratnih vojnih invalida na području grada Zvornika, stambeno zbrinute.

„Ponovo će biti raspisan konkurs resornog ministartsva za rješavanje stambenih pitanja ove kategorije i ako je neko neopravdano zaobiđen u prethpodnom periodu ili se iz nekih svojih razloga nije prijavio, sada će biti prilika da se prijavi za rješavanje svog stambenog  pitanja“, rekao je Stevanović.

Poručivši invalidnim licima da nastave da se bore za svoja prava i da popravljaju svoj materijalni i zdravstveni položaj, Stevanović je naglasio da je izuzetno dobro u svemu tome što u ovim licima i njihovim udruženjima vidi snagu i energju da svakim danom popravljaju svoj status.

Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Zvornik Dragislav Mijanović rekao da se problem invalidnih lica najviše ogleda i u arhitektonskim barijerama, jer još uvijek svi prilazi gradskim institucijama i ustanovama nisu prilagođeni invalidnim licima.

„Svake godine u tom pogledu ima pomaka, ali u cjelini nije to dovoljno da potpuno budu zadovoljna invalidna lica“, rekao je Mijanović i dodao da je ratnim vojnim invalidima jako bitno da ne čekaju u redu kod ljekara ili da specijalističke preglede čekaju po nekoliko mjeseci.

Mijanović je izrazio zadovoljstvo u pogledu zapošljavanja ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica.

„Ove godine po raznim osnovama zaposleno je 26 lica iz ove kategorije stanovništva i nastavićemo dobru saradnju sa javnim i privatnim sektorom u cilju daljeg zapošljavanja, naročito djece invalidnih lica“, rekao je Mijanović.

Predsjednik Saveza invalida rada grada Zvornika i opštine Osmaci Radenko Josipović rekao je da je neophodno popraviti materijalni položaj invalida rada kako bi time bar malo sačuvali ono malo zdravlja što im je ostalo. Josipović je dodao da je, sam po sebi, težek život ove populacije zbog starosti, radne iscrpljenosti i stečene invalidnosti.

Javnoj tribini, osim invalidnih lica, prisustvovali su predstavnici Gradske uprave, zdravstvenih ustanova, kao i drugih opštinskih institucija i ustanova.

(infobirac.net)