Poziv za dostavu prijedloga za izradu Programa rada Skupštine u 2019. godini

ZVORNIK

Poziv za dostavu prijedloga za izradu Programa rada Skupštine u 2019. godini


Iz Skupštine grada Zvornika uputili su poziv političkim partijama koje participiraju u lokalnoj vlasti, odbornicima u Skupštini grada, narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštini BiH sa područja grada Zvornika, te javnim ustanovama i preduzećima, nevladinim organizacijama, udruženjima građana i predstavnicima mjesnih zajednica da dostave prijedloge za izradu Programa rada Skupštine grada za 2019. godinu.

Prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u Program rada Skupštine grada za 2019. godinu potrebno je dostaviti najkasnije do 14. decembra 2018. godine, lično u šalter sali Gradske uprave Zvornik, poštom na adresu „Stručna služba grada Zvornika“ ili na mejl zvornik@teol.net.

Prilikom predlaganja potrebno je navesti naziv materijala, obrađivača materijala, naziv predlagača i orijentacioni prijedlog roka za razmatranje predloženog materijala.

(GU Zvornik)