Danas je Aranđelovdan

ZVORNIK

Danas je Aranđelovdan

Crkva i vernici danas slave Sabor Svetog arhanđela Mihaila – Aranđelovdan. Prema broju svečara, tek je malo iza Svetog Nikole.

Prema crkvenom predanju, anđeo Mihailo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom, i to ime po crkvenom tumačenju označava onog koji je kao Bog.

Na grčkom jeziku reč arhi znači glavni, prvi, a angelos znači vesnik, anđeo.

Prema knjizi O nebeskoj jerarhiji Svetog Dionisija Areopagita, učenika apostola Pavla, vojvoda anđelske vojske je arhistratig Mihailo, jer je svojim delovanjem spasao mnoge anđele otpale od Boga, koje je Lucifer povukao sa sobom u propast.

Verovanje kaže da taj anđeo nije umro i da i dalje po potrebi silazi među ljude, na zemlju – kao putnik ili prosjak. Arhanđel Mihailo je, prema verovanju, živi svetac.

Crkva procenjuje da je Aranđelovdan kao slava, po broju vernika na drugom mestu, posle Svetog Nikole.

(Izvor: rts.rs)