Seminar „E – hortikulturne biblioteke“ – Nove usluge za nove korisnike

MA Izdvojena ZVORNIK

Seminar „E – hortikulturne biblioteke“

Nove usluge za nove korisnike

U Narodnoj biblioteci Zvornik održan je seminar „E – hortikulturne biblioteke“. Cilj ovog seminara  je upoznavanje bibliotekara sa mogućnostima da unaprijede poslovanje, kvalitet  usluga koje pružaju i stiču nove korisnike.  Matična biblioteka u Zvorniku se trudi da ide u korak sa savremenim bibliotekarstvom i današnji seminar je još jedan način da unaprijedimo rad ove ustanove, rekla je direktor Nega Stjepanović.

– Nova iskustva koja steknemo kroz ovaj seminar otvaraju nam vrata da privučemo nove čitaoce, i to one koji vole prirodu i cvijeće. Nakon edukacije bibliotekara koliko je značajno korišćenje elektronskih publikacija  i elektronskih baza podataka  kada je ova oblast u pitanju,  uslijediće i edukacija naših sugrađana, ali i učenika zvorničkih škola. Na ovaj način spajamo još jednom lijepo i korisno – naglašava Stjepanovićeva i dodaje da pored knjiga o cvijeću koje posjeduje, biblioteka će sada svojim korinicima moći otvoriti vrata i e – bibliotekarstva.

Predavač Mirko Marković, bibliotekar savjetnik iz Beograda je rekao da mu je drago što je u sredini koja pokazuje veliko intersovanje za nove tehnologije u bibliotekarstvu.

 – Mnoge stvari iz našeg života prisutne su u virtuelnom svijetu. Postoji mnogo  tih sadržaja koje imamo u našim ustanovama kulture, a ne znamo da ih pravilno koristimo i prezentujemo svijetu. Naš cilj je da obučimo bibliotekare, korisnike njihovih usluga, ali i sve građane kako da koristimo te baze podataka, a posebno baze koje se bave hortikulturom.  Ovaj projekat postoji već godinu dana u Srbiji, a sada se proširuje i na Republiku Srpsku. Za nas je jako važno da se ujedinimo i u ljepoti i da zajedničkim radom našu tradiciju, kada su u pitanju cvjetne vrste koje postoje na ovim podnevljima, njihovo gajenje, njega i slično, prenesemo i u e – bibliotekarstvo. U to možemo da uključimo i našu djecu koji se ne odvajaju od mobilnih telefona i da ih obučimo da prave elektronske herbarijume svog kraja koji će biti dostupni svima -Marković.

Današnjem seminaru prisustvovali su bibliotekari regije Birač, kao i bibliotekari osnovnih i srednjih škola, te Tehnološkog fakulteta iz našeg grada.

(Izvor: radioosvit)