Popović: Vrhovni sud odbio reviziju „Ukio banke“ u cjelosti

MA Izdvojena ZVORNIK

Popović: Vrhovni sud odbio reviziju „Ukio banke“ u cjelosti

Vrhovni sud Republike Srpske donio je presudu kojom je u cijelosti odbio reviziju „Ukio banke“ iz Litvanije, rekao je danas u Zvorniku advokat i punomoćnik stečajnog dužnika Fabrike glinice „Birač“ u stečaju Aleksandar Popović. On je podsjetio da je predmet tužbenog zahtjeva tužioca „Ukio banke“ bio da se utvrdi da im je osnovno poraživanje nešto više od 155 miliona KM, ali i da se utvrdi da imaju razlučno pravo na udjelima kod tuženog stečajnog dužnika u određenom broju njihovih zavisnih društava.

Ističući da je ovom presudom stavljena tačka na veliki spor između tuženog „Birča“ i tužioca „Ukio banke“, Popović je na konferenciji za novinare rekao da je ovim Vrhovni sud presudio u korist „Birča“, odnosno utvrdio da ne postoji bilo kakvo potraživanje „Ukio banke“, a samim tim niti bilo kakvo njihovo razlučno pravo na udjelima.
„Ova presuda koju smo sada dobili i koja je praktično po nas okončana, na suprotnoj strani ostaje još jedan vanredni pavni lijek. a to je da se iskoristi apelacija Ustavnom sudu BiH, koju najavljuju“, rekao je Popović.
On je dodao da je, znajući nadležnosti Ustavnog suda BiH, uvjeren da je odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske definitvno stavljena tačka na ovaj predmet. Ističući da će se ova presuda, kao i pravosudne presude nižestepenih sudova koje su do sada korišćene u svim predmetima, korisiti i dalje, Popović smatra da je to sada jedna pravna abeceda, obzirom da je pravosnažno utvrđeno da ne postoji glavno potraživanje po ugovorima o kreditu.
„Samim tim, nesporno je, ne mogu opstati ni zaloge koje su na neki način pratile i bile jedne od sredstava obezbjeđenja tih ugovora o kreditu, dakle, po osnovu kojih je do sada utvrđeno da potraživanje ne postoji“, rekao je Popović.
Šef pravnog tima „Fabrike glinice „Birač“ u stečaju Vitomir Popović istakao je da je bilo jasno da od onog momenta kad je palo glavno potraživanje, da automatski otpadaju i sporedna potraživanja.
„Dakle, ako ne postoji dug onda ne postoje ni kamate na taj dug i to je ono što će, pretpostavljam, izazvati pažnju javnosti u vezi sa onim takozvanim blokadama računa ‘Alumine'“, rekao je Popović.

Ističući da je bio veliki broj ovih predmeta i da su oni na određen način privedeni kraju, Popović je istakao da su, praktično, sve jedan spor dobili u korist Fabrike glinice „Birač“ u stečaju.
Popović je rekao da je pravni tim imao izvanrednu saradnju sa stečajnim upravnikom Fabrike glinice „Birač“ Lazom Đurđevićem i dodao da bez te saradnje u ovom poslu pravni tim ne bi mogao učestvovati niti dati ovakav doprinos.
On je naglasio da su se sudovi i Okružni i Privredni u Bijeljini, te Viši privredni sud u Banjaluci i Vrhovni sud Republike Srpske izdigli iznad svega i praktično vršili svoju funkciju krajnje profesionalno.
„To je ono što na neki način ohrabruje, posebno imajući u vidu činjenicu da su ovo sve teški predmeti i da je bilo različitih vrsta uticaja, pritisaka i pokušaja, ali su sudovi ostali krajnje profesionalno“, rekao je Popović.
Prema njegovim riječima, zahvaljujući profesionalnizmu sudova i sudija, koji su nosili ove premdete možemo da kažemo da imamo povjerenje u pravni poredak Republike Srpske, odnono u sudstvo kao posebnu funkciju vlasti u Republici Srpskoj. Popović je podsjetio da je bio i glavni pravni konsultant i koordinator učestvujući u radu svih advokatskih kancelarija i Republici Srpskoj i Litvaniji, u vezi ove parnice.
Stečajni upravnik Lazo Đurđević rekao je da je očekivao ovakav ishod presude još od 25. septembra 2013. godine, kada je to potraživanje osporio zajedno sa osporavanjem razlučnog prava na udjelima zavisnih privrednih društava.
„Od ukupno prijavljenih potraživanja od oko 342 miliona KM, osporio sam 252 miliona KM od kojih je najznačajnije ovo osporavanje od 155 miliona KM“, rekao je Đurđević i naglasio da „Birač“ u stečaju još nije izgubio nijednu parnicu.
On je napomenuo da je do sada dosta parnica okončano pravosnažno, smatrajući i ovu sa Litvancima pravosnažno okončanom, te da su neke konačne, dok je samo na dvije uložena revizija.
„To je vrlo bitno za stečajni postupak iz razloga što prvobitna potraživanja koja su priznata i iznosi oko 90 miliona KM ne bi trebalo da budu problem za namirenje povjerilaca u tom iznosu, obzirom da ‘Alumina’ radi dobro i profitabilno“, rekao je Đurđević.
Đurđević je rekao da očekuje, ako bude ovakav ishod, da se povjerioci kojima je priznato potraživanje, namire sto odsto.
„Nama ova parnica i jeste problem za zaključenje stečajnog postupka zato što se ‘Ukio banka’ prijavila kao razlučni povjerilac i da je u tome uspjela, imala bi izdvojena namirenja iz imovine na koju je polagala razlučno pravo“, rekao je Đurđević.
Stečajni upravnik je naglasio da se okončanjem ove parnice stiču uslovi za završetak stečajnog postupka koji, poslije toga, ne bi trebalo da traje više od tri do šest mjeseci.
„Ako ‘Ukio banka’ uloži apelaciju, to će samo odugovlačiti stečajni postupak, jer u stečajnom postupku odluka mora biti konačna da bi se moglo pristupiti okončanju stečajnog postupka“, rekao je Đurđević.

(infobirac.net)