I to može u BiH – U Maoči niko nije glasao

REGION ZVORNIK

I to može u BiH – U Maoči niko nije glasao

U državi apsurda, sve je moguće!

Najbolji primjer apsurda je Maoča, gdje žive pripadnici selefijskog pokreta, a gdje niko nije izašao na izbore.

U tom mjestu su lijepljeni i plakati na kojima je isticano da „sud pripada jedino Alahu, da demokratija nije dobra, jer zagovara volju većine. A ta volja, prema shvatanjima selefija može biti štetna!”

Prema zvaničnim podacima Centralne izborne komisije BiH u Maoči je u birački spisak bilo upisano 87 egistrovanih birača, ali niko od njih nije izašao na izbore.

Očito je vjerska kampanja da se ne izlazi na izbore u potpunosti uspjela, a svijest o građanskim pravima izgubila još jednu bitku.

(infobirac.net)