Održana sjednica Skupštine opštine Vlasenica

VLASENICA

Održana sjednica Skupštine opštine Vlasenica

Na 16. redovnoj sjednici Skupštine opštine Vlasenica  usvojeno je nekoliko značajnih odluka i izvještaja među kojima Odluku o kriterijumima za ostvarivanje prava na subvencionisanje zakupnine za stan, izvještaji o radu opštinskih boračkih organizacija, predškolske ustanove „Prvi koraci“, te komisija koje je imenovala Skupština opštine.

Odbornici su razmatrali i usvojili izvještaj o radu Policijske stanice Vlasenica za prvih šest mjeseci ove godine, u kome je navedeno da je stanje na području ove opštine zadovoljavajuće i da je u odnosu na raniji period znatno smanjena stopa kriminaliteta, kao i broj prekršaja u saobraćaju.

Na sjednici je usvojen prednacrt Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2018 – 2022.

Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti u opštini Vlasenica imenovana je Jelena Šeovac, umjesto dosadašnjeg načelnika Mirze Saračevića.

(opstinavlasenica.com)