„Alumina“ četvrtu godinu zaredom dobila pozitivno mišljenje nezavisnog revizora

REGIJA BIRAČ REGION ZVORNIK

„Alumina“ četvrtu godinu zaredom dobila pozitivno mišljenje nezavisnog revizora

Kompanija „Alumina“ dobila je pozitivno mišljenje nezavisnog revizora koji je kontrolisao finansijske izvještaje ovog privrednog društva u 2017. godini. Direktor Sektora za ekonomiku i finansije Vladimir Krstić kaže da „Alumina“ četvrtu godinu zaredom dobija pozitivno mišljenje nezavisnog revizora na svoje poslovne rezultate. Nezavisni revizor nije uočio nikakve nepravilnosti koje bi zahtijevale kvalifikacije na finansijske izvještaje, što znači da je poslovanje „Alumine“, u svim materijalno značajnim stavkama, u skladu sa zakonom, standardima i računovodstvenim pravilima.
– Krajem maja „Alumina“ je dobila čisto mišljenje od strane ovlašćenog nezavisnog revizora, koji je identifikovao da priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsko stanje privrednog društva na dan 31.12.2017. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za proteklu godinu, a u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj i sa primjenjivim međunarodnim računovodstvenim standardima – navodi Krstić.
Krstić kaže da je za „Aluminu“, koja je jedan od najvećih izvoznika u Republici Srpskoj i BiH i ima značajne internacionalne ugovore, veoma bitno mišljenje nezavisnog revizora.  Pozitivno mišljenje ovlašćenog revizora je, ocjenjuje Krstić, dobar signal svima koji žele da posluju sa „Aluminom“, uprkos kompleksnim okolnostima u kojima fabrika radi. 
– Kao i prošlih godina, izvještaj nezavisnog revizora je dobra poruka povjeriocima, bankama i svim drugim komitentima „Alumine“, da kompanija i pored iskušenja kroz koja prolazi, ima jasnu viziju, organizaciju i rezultate koji su potvrđeni od nezavisnog revizora – ističe Krstić.
Krstić smatra da će čisto mišljenje nezavisnog revizora na finansijski izvještaj u 2017. godini, omogućiti kompaniji lakšu saradnju i bolju pregovaračku poziciju u narednom periodu u svim transakcijama koje se tiču prije svega odnosa sa bankama glede zaduživanja, akreditiva, garancija i svih ostalih bankarskih poslova koji su potrebni za nesmetano obavljanje poslovnih funkcija fabrike.
Krstić podsjeća da „Alumina“ četvrtu godinu pozitivno posluje, te da se sa ostvarenim profitom dodatno povećava vrijednost preduzeća, što je bitno za povjerioce, koji imaju priznata potraživanja kod stečajnog dužnika, Fabrike glinice „Birač“.
Direktor Sektora za ekonomiku i finansije objašnjava da je „Alumina“ u 2017. godini imala izuzetno velike investicije, koje su dostigle oko 25 miliona KM i da su se efekti ovih investicionih ulaganja počeli da osjećaju u drugom kvartalu ove godine.
Sve investicije u 2017. godini bile su proizvodnog karaktera, osim Dječijeg vrtića, čija izgradnja, kaže Krstić, takođe ima posebnu važnost.
„Značaj ove investicije je podjednake važnosti proizvodnih objekata, jer ako ne ulažemo u djecu, u njihovo vaspitanje i adekvatno obrazovanje, nikakvi proizvodni procesi neće nam obezbijediti dugoročnu svijetlu budućnost, odnosno razvoj našeg grada, regije, Republike Srpske i regiona“, naglašava Krstić.
Krstić navodi kao pozitivni trend, koji su, pored ostalog, obilježili protekli period u „Alumini“, i promjenu starosne strukture zaposlenih.
– U zadnjih nekoliko godina je došlo do značajnog podmlađivanja radne snage u fabrici i osposobljavanja mlađeg kadra za odgovornosti koje nas očekuju u narednom periodu – kaže Vladimir Krstić, navodeći podatak da je, na kraju prošle godine, 47 odsto zaposlenih u „Alumini“ bilo starosne dobi do 40 godina.

(Služba za odnose s javnošću „Alumine“)