Održana 17. redovna sjednica Skupštine grada

ZVORNIK

Održana 17. redovna sjednica Skupštine grada

Danas je održana 17. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Zvornika za period 01.01-31.12.2017. godine prema kojem su ukupni prihodi i primici veći od rashoda za 92.438 KM. Prema Izvještaju ukupna budžetska sredstva, transferi i primici/prilivi ostvareni su sa 20.705.424 KM. Poreski prihodi ostvareni su u iznosu 14.939.372 KM, a neporeski u iznosu 3.181.073 KM, a ostalo su grantovi, transferi i primici. Rashodi su izvršeni u iznosu 20.612.986 KM.
Odbornici su jednoglasno usvojili i Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01-31.03. 2018. godine prema kojem su prihodi i primici u odnosu na rashode veći za 98.532 KM. Ukupna budžetska sredstva, primici/prilivi i neiskorištena sredstva po osnovu obveznica iz prethodnih godina za prva tri mjeseca ove godine izvršena su sa 4.528.856 KM. Rashodi budžeta i izdaci ostvareni su u iznosu 4.430.324 KM.
Na sjednici su jednoglasno usvojene i Odluka o završnom računu budžeta Grada Zvornik za 2017. godinu, kao i Odluka o raspodjeli suficita iskazanog po Godišnjem finansijskom izvještaju za 2017. godinu budžeta Grada Zvornik.
Komentarišući ostvarenje sugficita gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović rekao je da je to rezultat racionalne potrošnje i malo boljih prihoda.
– Očekujemo da bude isto i ove godine, kao što se već vidi u izvršenju budžeta nemamo nikakvih kašnjenja u isplatama i sve obaveze izvršavamo na vrijeme – rekao je gradonačelnik.
Usvojena je i Informacija o efektima uvođenja poreza na nepokretnosti u 2017. godini. Skupština grada Zvornika u prošloj godini donijela je dvije poreske stope, od 0,14 posto i od 0,07 posto za preduzeća koja obavljaju proizvodnu djelatnost. Porez na nepokretnosti u 2017. godini u budžetu grada Zvornika ostvaren je sa 673.990 KM što je na nivou prethodne godine.
Odbornici su usvojili i Odluku o kupovini nekretnina, Odluku o sprovođenju licitacije za dodjelu u zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata – kioska, Odluku o utvrđivanju kriterija i raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština grada Zvornik, Odluku o formiranju Prvostepene stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Odluku o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe Skupštine grada Zvornik, kao i Prijedlog Projekta preventivnog djelovanja lokalne zajednice u sprečavanju nasilnog ekstremizma i terorizma. Aleksandar Golubović, inspektor kriminalističke policije, rekao je da je grad Zvornik prvi u Republici Srpskoj, BiH i okruženju koji je koncipirao ovakav projekat a koji se tiče aktivnosti preventivnog djelovanja na nasilje i ekstremizam koji vodi terorizmu.
– Projekat smo napravili tako da svi akteri lokalne zajednice učestvuju zajedno i doprinesemo bezbjednosti na lokalnom i državnom nivou – rekao je Golubović koji se obratio ispred predlagača Projekta, Policijske uprave Zvornik.
Na današnjoj sjednici potpredsjednik gradske Skupštine Bojan Lukić razriješen je funkcije na lični zahtjev.

(S.Savić, GU Zvornik)