Grad Zvornik raspisao Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja 120 lica

ZVORNIK

Grad Zvornik raspisao Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja 120 lica

Grad Zvornik raspisao je Javni poziv poslodavcima za korišćenje sredstava po Projektu zapošljavanja i samozapošljavanja pripravnika visoke, više i srednje stručne spreme, i drugih nezaposlenih lica, iz budžeta Grada Zvornika.
Grad Zvornik sufinansiraće zapošljavanje pripravnika kod poslodavaca i samozapošljavanje ukupno 120 lica i to 30 lica visoke stručne spreme, 5 lica više stručne spreme, 80 lica srednje stručne spreme i kvalifikovanih radnika te 5 lica za samozapošljavanje.

Sufinansiranje iz gradskog budžeta vršiće se u fiksnom mjesečnom iznosu po jednom zaposlenom i to za visoku stručnu spremu 750 KM, za period od 12 mjeseci, za višu stručnu spremu 600 KM mjesečno, na period od 9 mjeseci i za srednju stručnu spremu i KV radnike 540 KM, na period od 6 mjeseci.
Sufinansiranje samozapošljavanja vršiće se na period od 12 mjeseci u iznosu od 540 KM mjesečno.
Poslodavacima koji po ovom Javnom pozivu zaposle djecu poginulih boraca, djecu ratnih vojnih invalida i ratne vojne invalide odobriće se sufinansiranje na period od 12 mjeseci, bez obzira na stručnu spremu lica koje zaposle u iznosima navedenim za odgovarajuću stručnu spremu.
Javni poziv otvoren je zaključno sa 20. junom 2018. godine i objavljen je na oglasnoj tabli Gradske uprave Zvornik, Zavodu za zapošljavanje-Filijala Zvornik, lokalnoj radio stanici i internet stranici Gradske uprave Zvornik www.gradzvornik.org . Na internet stranici objavljeni su i obrasci potrebni za prijavljevanje na Javni poziv.
Prijave se mogu dostaviti lično u prijemnu kancelariju u Šalter sali ili putem pošte.
Informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti putem telefona broj 066/321-926 i 056/230-410.

(GU Zvornik)