U Zvorniku otvorena Kancelarija za rješavanje imovinskih prava u FBiH

REGIJA BIRAČ VIJESTI

U Zvorniku otvorena Kancelarija za rješavanje imovinskih prava u FBiH

U Zvorniku je počela sa radom Kancelarija za pružanje pravne pomoći  izbjegilim i raseljenih lica u cilju zaštite i rješavanje imovinskih prava  u Federaciji BiH, koju je otvorilo Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica RS u saradnji sa RUGIP-om.

Ove kancelarije su, prema riječima, direktora Republičke uprave za imovinsko-pravne poslove Bosiljke Predragović otvorene za izbjegla i raseljena lica, koja imaju imovinu u Federaciji BiH, i koja od juče mogu da se obrate kancelarijama za pomoć u šest opština i gradova s ciljem zaštite svojih imovinskih prava.

„Zainteresovana lica, s ciljem zaštite svojih imovinskih prava, mogu zatražiti stručnu pomoć od ponedjeljka 28. maja. RUGIP je obezbijedio šest kancelarija u Bijeljini, Zvorniku, Nevesinju, Istočnom Novom Sarajevu, Mrkonjić Gradu i dodatno banjalučku kancelariju, kao mjesto koordinacije rada svih kancelarija“, rekla je Predragovićeva.

Kancelarija u Zvorniku  se nalazi  u prostorijama  Republičke uprave za geodetsko –imovinske pravne poslove  Područna jedinica Zvornik (ul. Patrijarha Pavla 1)  u kojoj sva zainteresovana lica, s ciljem zaštite svojih imovinskih prava, mogu zatražiti stručnu pomoć. Kancelarija će se baviti besplatnim pružanjem pravne pomoći izbjeglim i  raseljenim licima u rješavanju njihovih imovinsko pravnih pitanja na području Federacije BiH, a u postupku uspostavljanja ili zamjene zemljišne knjige na teritoriji Federacije BiH.

(infobirac.net)