U Zvorniku održana radionica u okviru projekta „Smanjenje faktora zdravstvenih rizika u BiH“ 

ZVORNIK

U Zvorniku održana radionica u okviru projekta „Smanjenje faktora zdravstvenih rizika u BiH“

Za članove lokalne koalicije u Zvorniku – 25 predstavnika institucija, privrede i organizacija civilnog društva – koji su izrazili interesovanje za unapređenje zdravlja u svojim gradovima u okviru Projekta „Smanjenje faktora zdravstvenih rizika u BiH – Projekat Republika Srpska“, održana je radionica na temu zagovaranja.

Riječ je o sprovođenju procesa društvenih promjena u oblasti zdravlja, odnosno smanjenja sljedećih zdravstvenih rizika koje obuhvata ovaj projekat: konzumiranje cigareta, konzumiranje alkohola, nezdrava ishrana i slaba fizička aktivnost. Ustanovljeno je da su upravo ovi zdravstveni rizici uzroci najvećeg broja nezaraznih bolesti sa smrtnim ishodom u Republici Srpskoj.
Cilj ove radionice bio je da se članovima lokalnih koalicija, imenovanim od strane gradskih uprava, približe modeli komunikacije i lokalnog djelovanja kojim se građanima mijenja pogled na određene vrste ponašanja, a zatim i samo ponašanje, u funkciji opšteg dobra a ne interesa pojedinca.

„Smanjenje faktora zdravstvenih rizika u BIH – dio Projekta Republika Srpska“ je sveobuhvatan projekat unapređenja zdravlja stanovništva, čiji je cilj promjena stavova o rizičnim ponašanjima i unapređenje znanja i prakse koja promoviše dobro zdravlje – prvenstveno kroz obrazovne i zdravstvene ustanove. Projekat se u Republici Srpskoj sprovodi u gradovima Doboj i Zvornik.Projekat sprovodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku Svjetske banke i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

(infobirac.net)